Bên lề Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Quản lý thị trường đã tấn công vào những điểm nóng

Bên lề Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Quản lý thị trường đã tấn công vào những điểm nóng

Một trong những nội dung được Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Kỳ...

115 liên quan

Trách nhiệm và kỳ vọng

Trách nhiệm và kỳ vọng

Một trong số dự án luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn đang được các đại biểu thảo luận,...

51 liên quan

Những điểm mới trong Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Những điểm mới trong Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)

Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) đang được các đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến và theo chương trình...

59 liên quan

Giảm bớt các hoạt động bắt buộc phải tuân thủ Luật Chứng khoán

Giảm bớt các hoạt động bắt buộc phải tuân thủ Luật Chứng khoán

Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) được chỉnh sửa theo hướng giảm bớt các hoạt động bắt buộc phải tuân thủ...

68 liên quan

Ủy ban Chứng khoán nhà nước chưa cần... 'ở riêng'

Ủy ban Chứng khoán nhà nước chưa cần... 'ở riêng'

Về vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), một số ý kiến đề nghị mô hình UBCKNN...

68 liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội 'chốt' UBCKNN trực thuộc Bộ Tài chính, chỉ có một sở giao dịch chứng khoán

Ủy ban Thường vụ Quốc hội 'chốt' UBCKNN trực thuộc Bộ Tài chính, chỉ có một sở giao dịch chứng khoán

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)....

68 liên quan