Xây trường song ngữ quốc tế rộng 12.000m2 trong khu đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM

Xây trường song ngữ quốc tế rộng 12.000m2 trong khu đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM

Tập đoàn Đại Phúc cùng Công ty Cổ phần Emasi Vạn Phúc vừa tổ chức Lễ khởi công xây dựng trường song ngữ quốc...

4 liên quan

Khởi công xây dựng trường song ngữ quốc tế VAN PHUC

Khởi công xây dựng trường song ngữ quốc tế VAN PHUC

11 liên quan

TP.HCM sắp có thêm trường song ngữ quốc tế

TP.HCM sắp có thêm trường song ngữ quốc tế

Trường song ngữ quốc tế Vạn Phúc là một trong hệ thống 10 trường học hiện đại từ mẫu giáo đến THPT vừa được...

11 liên quan

Khởi công xây dựng Trường song ngữ quốc tế tại Khu đô thị Vạn Phúc

Khởi công xây dựng Trường song ngữ quốc tế tại Khu đô thị Vạn Phúc

Tập đoàn Đại Phúc cùng Công ty Cổ phần Emasi Vạn Phúc vừa tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trường song ngữ quốc...

11 liên quan

Khởi công xây dựng Trường song ngữ quốc tế tại Khu đô thị Vạn Phúc

Khởi công xây dựng Trường song ngữ quốc tế tại Khu đô thị Vạn Phúc

Sáng ngày 17/11, Tập đoàn Đại Phúc cùng Công ty CP Emasi Vạn Phúc đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng trường...

1 liên quan

Khởi công xây dựng trường song ngữ quốc tế Vạn Phúc

Khởi công xây dựng trường song ngữ quốc tế Vạn Phúc

Ngày 17/11, Tập đoàn Đại Phúc cùng Công ty Cổ phần Emasi Vạn Phúc khởi công xây dựng Trường song ngữ quốc...

11 liên quan

Khởi công xây dựng Trường song ngữ Quốc tế Vạn Phúc

Khởi công xây dựng Trường song ngữ Quốc tế Vạn Phúc

Ngày 17.11, Tập đoàn Đại Phúc cùng Công ty Cổ phần Emasi Vạn Phúc đã tổ chức khởi công xây dựng Trường song...

1 liên quan

Khởi công xây dựng Trường song ngữ Quốc tế Vạn Phúc

Khởi công xây dựng Trường song ngữ Quốc tế Vạn Phúc

Sáng 17-11, Tập đoàn Đại Phúc cùng Công ty CP Emasi Vạn Phúc tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường song ngữ...

11 liên quan

Xây dựng trường song ngữ quốc tế tại Khu đô thị Vạn Phúc

Xây dựng trường song ngữ quốc tế tại Khu đô thị Vạn Phúc

Sáng 17/11/2018, Tập đoàn Đại Phúc cùng Công ty Cổ phần Emasi Vạn Phúc đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng trường...

11 liên quan