Rộn ràng một góc nhỏ vùng cao - câu chuyện của 'Chào năm học mới tươi đẹp 2018-2019'

Rộn ràng một góc nhỏ vùng cao - câu chuyện của 'Chào năm học mới tươi đẹp 2018-2019'

Trong hành trình xuyên suốt tháng 10/2018, chương trình 'Chào năm học mới tươi đẹp 2018-2019' do Quỹ 'Vì cuộc...

BẢN TIN MẶT TRẬN: Tạo sinh kế lâu dài trợ giúp người nghèo

BẢN TIN MẶT TRẬN: Tạo sinh kế lâu dài trợ giúp người nghèo

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp nhận số tiền 200 triệu...

52 liên quan

Vận động CNVCLĐ ủng hộ Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2018

Vận động CNVCLĐ ủng hộ Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2018

Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo' năm 2018 và kế hoạch của UBMT TQ Việt...

47 liên quan

Chủ tịch Quốc hội kêu gọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay vì người nghèo

Chủ tịch Quốc hội kêu gọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay vì người nghèo

Kết quả ủng hộ người nghèo qua Quỹ 'Vì người nghèo' và Chương trình an sinh xã hội (từ tháng 10-2017 đến tháng...

6 liên quan

Để không ai bị bỏ lại

Để không ai bị bỏ lại

Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2018 (17/10 - 18/11/2018) với điểm nhấn là chương trình truyền hình trực...

4 liên quan

Lạng Sơn: Vận động ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo'

Lạng Sơn: Vận động ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo'

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban vận động Quỹ 'Vì người nghèo' tỉnh Lạng Sơn phát động đợt vận...

5 liên quan