Hỗ trợ 850.000 USD cho phụ nữ nông thôn Việt Nam có sinh kế bền vững

Hỗ trợ 850.000 USD cho phụ nữ nông thôn Việt Nam có sinh kế bền vững

Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) khẳng định Quỹ Chanel sẽ tài...

16 liên quan

850.000 USD giúp phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm rủi ro thiên tai

850.000 USD giúp phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm rủi ro thiên tai

Một chương trình tăng cường sinh kế, nâng cao năng lực và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, rủi ro...

1 liên quan

Gần 20 tỷ đồng giúp phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 22/4, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo tham vấn cho dự án 'Sinh kế bền vững cho phụ nữ nông thôn trong...

1 liên quan

Tài trợ gần 20 tỷ đồng giúp phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu

Quỹ Chanel sẽ tài trợ 4 mô hình cải thiện sinh kế, tăng cường khả năng chống chịu với rủi ro thiên tai và...

Hỗ trợ 4 mô hình sinh kế giúp phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu

Hỗ trợ 4 mô hình sinh kế giúp phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu

Trong 4 mô hình sinh kế giúp phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu được tài trợ 850 ngàn USD (gần 20 tỷ...