Đối thoại biển: Tìm điểm chung và xây dựng lòng tin

Đối thoại biển: Tìm điểm chung và xây dựng lòng tin

Vai trò của ASEAN trong việc quản lý tranh chấp và thúc đẩy hợp tác trong khu vực, tính hiệu quả trong tham...

Hợp tác ASEAN trong vấn đề Biển Đông

Hợp tác ASEAN trong vấn đề Biển Đông

Sáng 18/6, Học viện Ngoại giao, Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Đại sứ quán Australia tại Hà Nội và Quỹ...

2 liên quan

Đối thoại biển lần 5: Hợp tác ASEAN trong vấn đề Biển Đông

Sáng ngày 18/6, Học viện Ngoại giao, Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Đại sứ quán Australia tại Hà Nội...

Hợp tác ASEAN trong vấn đề Biển Đông

Ngày 18/6, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao), Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Đại sứ quán...

Hợp tác ASEAN trong vấn đề Biển Đông

Ngày 18-6, Học viện Ngoại giao, Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Đại sứ quán Australia tại Hà Nội và Quỹ...

2 liên quan

Việt Nam trong Hội đồng Bảo an: đối tác vì nền hòa bình bền vững

Sáng 2/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) đã phối hợp Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) của Cộng hòa...

Việt Nam trong Hội đồng Bảo an: Đối tác vì một nền hòa bình bền vững

Sáng 2/4, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao Việt Nam (Bộ Ngoại giao) phối hợp Quỹ Konrad-Adenauer-Stiftung...

Hợp tác quốc tế giải quyết vấn nạn rác thải nhựa ở Biển Đông

Sáng ngày 16/1/2019, Học viện Ngoại giao, Quỹ Konrad Adenauer Stiftung (KAS) và Đại sứ quán Australia tại...