Nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long

Nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long

Kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước là một trong những công cụ quản lý Quỹ Ngân sách nhà nước hiệu quả. Thời...

311 liên quan

Tăng cường sự liên kết hỗ trợ giữa các chính sách để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tăng cường sự liên kết hỗ trợ giữa các chính sách để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Với vai trò là xương sống trong hệ thống an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội đã góp phần ổn định cuộc sống của...

33 liên quan

Xây dựng nền tảng kho bạc số với 3 trụ cột chính

Xây dựng nền tảng kho bạc số với 3 trụ cột chính

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) giai đoạn 2021 - 2030 là hướng tới xây...

121 liên quan

Hướng tới hình thành kho bạc số

Hướng tới hình thành kho bạc số

Kho bạc Nhà nước đặt mục tiêu giai đoạn 2021 – 2030 là xây dựng hệ thống kho bạc với 3 trụ cột chính gồm:...

265 liên quan

Hướng tới kho bạc số trong giai đoạn 2021 - 2030

Hướng tới kho bạc số trong giai đoạn 2021 - 2030

Sáng 5/8, Kho bạc Nhà nước Việt Nam phối hợp với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đồng chủ trì tổ chức Hội thảo...

40 liên quan

Nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông

Nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông

Sau hơn 15 năm hình thành và phát triển, Kho bạc Nhà nước Đắk Nông ngày càng khẳng định được vị trí, vai...

265 liên quan

Kho bạc Nhà nước: Khẳng định vai trò Tổng kế toán nhà nước

Kho bạc Nhà nước: Khẳng định vai trò Tổng kế toán nhà nước

Hệ thống Kho bạc Nhà nước đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong triển khai chức năng Tổng kế...

265 liên quan