Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cần sự thay đổi mạnh mẽ

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cần sự thay đổi mạnh mẽ

Việc chuyển đổi mô hình hoạt động của quỹ từ chủ yếu cho vay gián tiếp sang cho vay trực tiếp có thể sẽ đem...

1 liên quan

Những chính sách có hiệu lực từ 15/1

Những chính sách có hiệu lực từ 15/1

Ngày 15/1/2021 là ngày chính thức có hiệu lực của nhiều chính sách liên quan đến các lĩnh vực như lao động,...

1 liên quan

Hôm nay 15-1, hàng loạt chính sách quan trọng về y tế, lao động có hiệu lực

Hôm nay 15-1, hàng loạt chính sách quan trọng về y tế, lao động có hiệu lực

Cấp chứng chỉ hành nghề đa khoa khi thực hành đủ 18 tháng, thêm loại thuốc được thanh toán BHYT, doanh...

1 liên quan

2 đối tượng được xóa nợ vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

2 đối tượng được xóa nợ vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động...

136 liên quan

Xử lý rủi ro trong cho vay trực tiếp của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xử lý rủi ro trong cho vay trực tiếp của quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Việc xử lý rủi ro của Quỹ Phát triển DNNVV phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc được quy định tại Điều 39 Nghị...

6 liên quan

Xử lý rủi ro trong cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Xử lý rủi ro trong cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 14/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay...

6 liên quan

Hướng dẫn về tiếp nhận tài trợ, đóng góp của Quỹ Phát triển DNNVV

Hướng dẫn về tiếp nhận tài trợ, đóng góp của Quỹ Phát triển DNNVV

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp,...

1 liên quan

Hình thức nhận tài trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hình thức nhận tài trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đây là nội dung tại Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của...

1 liên quan

Tiếp nhận tài trợ, đóng góp bằng tiền và hiện vật của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Tiếp nhận tài trợ, đóng góp bằng tiền và hiện vật của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Từ ngày 15/01/2021, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận...

1 liên quan

Các hình thức nhận tài trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Các hình thức nhận tài trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư số 08/2020/TT-BKHĐT ngày 13/11/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ,...

1 liên quan

Hỗ trợ doanh nghiệp sau dịch: Chính sách chưa đủ mạnh

Hỗ trợ doanh nghiệp sau dịch: Chính sách chưa đủ mạnh

Các chuyên gia kinh tế đánh giá, chính sách hỗ trợ của cơ quan chức năng đã kịp thời nhằm hỗ trợ doanh...

14 liên quan

Hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và...

54 liên quan

Kỳ vọng Quốc hội xem xét, áp dụng một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Kỳ vọng Quốc hội xem xét, áp dụng một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Tại cuộc tọa đàm 'Làm gì để giải cứu doanh nghiệp sau COVID-19' do CLB Cafe Số phối hợp với Báo Tiền phong...

14 liên quan

Mức độ hỗ trợ vẫn còn quá nhỏ so với thiệt hại của doanh nghiệp

Mức độ hỗ trợ vẫn còn quá nhỏ so với thiệt hại của doanh nghiệp

Trao đổi về hiệu quả của những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp để vượt qua khó khăn thời kỳ 'hậu Covid-19'...

14 liên quan

Sự hỗ trợ và nỗ lực tự thân

Không hình sự hóa quan hệ dân sự; giảm tiền thuê đất; giảm phí dịch vụ hàng không; giảm lãi suất cho vay từ...

54 liên quan

Doanh nghiệp được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp năm 2020

Doanh nghiệp được giảm 15% tiền thuê đất phải nộp năm 2020

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP, trong đó có nhiều nội dung quan trọng liên quan...

54 liên quan

Chính phủ: Hỗ trợ các chính sách tài chính tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

Chính phủ: Hỗ trợ các chính sách tài chính tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

Nhằm mục tiêu tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo...

Nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản...

Chính phủ cho phép 4 loại lao động nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam

Chính phủ cho phép 4 loại lao động nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam

Chính phủ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu,...

102 liên quan

Tạm dừng thanh tra, giảm loạt thuế phí cứu doanh nghiệp

Tạm dừng thanh tra, giảm loạt thuế phí cứu doanh nghiệp

Chính phủ vừa ra Nghị quyết với hàng loạt giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN như giảm 15% tiền thuê...

4 liên quan

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng COVID-19

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng COVID-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản...

54 liên quan

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh hậu Covid-19

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh hậu Covid-19

Ngày 29-5, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn...

54 liên quan

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP, trong đó nêu rõ, sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất...

54 liên quan

Chính phủ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Chính phủ tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản...

54 liên quan

Thực hiện cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19

Thực hiện cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19

Theo Nghị quyết số 84/NQ-CP vừa ban hành, Chính phủ cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác...

54 liên quan

Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô và giá dịch vụ hàng không

Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô và giá dịch vụ hàng không

Chính phủ yêu cầu cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các...

54 liên quan

Phấn đấu thực hiện cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19

Phấn đấu thực hiện cao nhất mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản...

465 liên quan

Trừ thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản hỗ trợ chống COVID-19

Trừ thuế thu nhập doanh nghiệp cho các khoản hỗ trợ chống COVID-19

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản...

232 liên quan

Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ đăng ký ô tô sản xuất trong nước

Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ đăng ký ô tô sản xuất trong nước

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, Chính phủ quyết định miễn, giảm hàng loạt các loại...

7 liên quan

Chấm dứt tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu... ở cán bộ thi hành công vụ

Chấm dứt tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu... ở cán bộ thi hành công vụ

Đây là thông điệp mạnh mẽ tại dự thảo Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho...

10 liên quan

BIDV tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa với lãi suất chỉ từ 6%/năm

BIDV tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa với lãi suất chỉ từ 6%/năm

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận nguồn vốn Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại hệ thống BIDV...

24 liên quan

BIDV tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa với lãi suất chỉ từ 6%/năm

BIDV tiếp sức doanh nghiệp nhỏ và vừa với lãi suất chỉ từ 6%/năm

Từ ngày 01/04/2020, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp cận nguồn vốn Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và...

24 liên quan

Dòng vốn mới cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Dòng vốn mới cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Nhờ dòng vốn giải ngân các dự án của doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được cấp vốn kịp thời để thúc đẩy hoạt động...

19 liên quan

Đưa vốn vay ưu đãi đến doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) mới đây đã ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ và...

19 liên quan

Ngân hàng đưa nguồn vốn giá rẻ đến các doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp

Ngân hàng đưa nguồn vốn giá rẻ đến các doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp

Ngày 11/2, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Lễ ký Hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ Phát...

19 liên quan

SHB đưa nguồn vốn giá rẻ đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ

SHB đưa nguồn vốn giá rẻ đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các doanh nghiệp sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi với lãi suất cho vay ngắn hạn là 4,16%/năm, trung và dài...

131 liên quan

DNNVV có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi qua nhiều phương thức

DNNVV có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi qua nhiều phương thức

Việc Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng chức năng vay vốn giúp cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và...

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Quỹ Phát triển Doanh nghiệp...

70 liên quan

Hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn

Hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn

Ngày 6-12, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ Phát triển doanh...

24 liên quan

Thêm nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp

Thêm nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp

Ngày 6/12, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ phát triển Doanh nghiệp...

7 liên quan

Ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa SMEDF và BIDV: Doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận nguồn vốn giá rẻ

Ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa SMEDF và BIDV: Doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận nguồn vốn giá rẻ

Sáng 6/12, tại Hà Nội diễn ra lễ ký kết hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ phát triển doanh nghiệp...

Chung tay đưa nguồn vốn giá rẻ tới doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chung tay đưa nguồn vốn giá rẻ tới doanh nghiệp nhỏ và vừa

Sáng 6-12, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ phát triển Doanh nghiệp...

7 liên quan

Xử lý rủi ro trong cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển DN nhỏ và vừa

Xử lý rủi ro trong cho vay trực tiếp của Quỹ Phát triển DN nhỏ và vừa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp...

7 liên quan

Điều kiện vay vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Điều kiện vay vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo Nghị định số 39/2019/NĐ-CP của Chính phủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn...

Thực trạng năng suất của nền kinh tế Việt Nam qua các năm gần đây và giải pháp cho các năm tiếp theo

Thực trạng năng suất của nền kinh tế Việt Nam qua các năm gần đây và giải pháp cho các năm tiếp theo

ThS. Nguyễn Thị Hệ (Khoa Kinh tế cơ sở,Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp)

1 liên quan