Minh bạch Quỹ phòng chống thiên tai

Minh bạch Quỹ phòng chống thiên tai

Ngày 9/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 37 và cho ý kiến lần đầu về Dự án Luật sửa đổi,...

45 liên quan

Nâng cao chất lượng dự báo thiên tai

Nâng cao chất lượng dự báo thiên tai

Ngày 9/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng,...

45 liên quan

Còn nhiều e ngại về Quỹ phòng chống thiên tai ở Trung ương

Còn nhiều e ngại về Quỹ phòng chống thiên tai ở Trung ương

Ngày 9/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 37.

45 liên quan

Đề xuất bổ sung Quỹ phòng, chống thiên tai ở Trung ương

Đề xuất bổ sung Quỹ phòng, chống thiên tai ở Trung ương

Chính phủ đề nghị bổ sung Quỹ phòng, chống thiên tai ở Trung ương trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số...

45 liên quan

Quỹ phòng chống thiên tai ở địa phương 'có tiền mà không tiêu được'

Quỹ phòng chống thiên tai ở địa phương 'có tiền mà không tiêu được'

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đặt câu hỏi với 8/48 quỹ ở địa phương chưa sử dụng được tiền cho hoạt...

45 liên quan

Có cần thiết lập Quỹ phòng chống thiên tai ở Trung ương?

Có cần thiết lập Quỹ phòng chống thiên tai ở Trung ương?

Đây là một trong những vấn đề đầu tiên được đưa ra lấy ý kiến tại phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc...

45 liên quan

Ứng phó với thiên tai và phương án đối phó với bão mạnh, siêu bão

Ngày 16-17/12, tại TP. Cần Thơ, Bộ Y tế tổ chức 'Hội thảo Phổ biến Luật phòng chống thiên tai và triển khai...