Bộ Y tế ban hành Thông tư đầu tiên về Sữa học đường

Bộ Y tế ban hành Thông tư đầu tiên về Sữa học đường

Ngày 5/12, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư đầu tiên quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong...

23 liên quan

Hoan nghênh Bộ Y tế kiên định lập trường khoa học về sản phẩm cho Sữa học đường

Hoan nghênh Bộ Y tế kiên định lập trường khoa học về sản phẩm cho Sữa học đường

'Ai đề nghị bổ sung 21 vi chất khi mà chưa có tài liệu nghiên cứu, điều tra cộng đồng, chưa cơ sở khoa học...

173 liên quan

Sắp ban hành Thông tư về sữa học đường

Sắp ban hành Thông tư về sữa học đường

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong tháng 9 này, Bộ sẽ ban hành Thông tư về bổ sung vi chất vào sản phẩm sữa...

173 liên quan

Quyết định 5450/QĐ-BYT chính là cơ sở pháp lý để chọn sản phẩm cho Sữa học đường

Quyết định 5450/QĐ-BYT chính là cơ sở pháp lý để chọn sản phẩm cho Sữa học đường

Với việc triển khai Quyết định 5450/QĐ-BYT của Bộ Y tế, chúng ta đã có một cơ sở pháp lý cho các địa phương...

173 liên quan

Bộ Y tế: Trong tháng 9 sẽ ban hành thông tư về sữa học đường, cân nhắc bổ sung 21 vi chất

Bộ Y tế: Trong tháng 9 sẽ ban hành thông tư về sữa học đường, cân nhắc bổ sung 21 vi chất

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, qua các buổi lấy ý kiến, đến thời điểm này, quan điểm của Bộ...

173 liên quan

Tháng khai trường, sẽ ban hành quy chuẩn sữa học đường

Tháng khai trường, sẽ ban hành quy chuẩn sữa học đường

Đại diện Bộ Y tế cho biết cơ quan này sẽ sớm ban hành Thông tư quy định về sữa tươi chương trình Sữa học đường...

173 liên quan

Chuyện lạ ở Bộ Y tế: Vụ trưởng 'to hơn' Thứ trưởng?

Chuyện lạ ở Bộ Y tế: Vụ trưởng 'to hơn' Thứ trưởng?

Mặc dù Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo phải khẩn trương hoàn thành Thông tư về Sữa học đường (SHĐ) nhưng mới đây,...

173 liên quan