Ở Tuyên Quang muốn chiêm ngưỡng MƯA SAO BĂNG và NGUYỆT THỰC toàn phần dài nhất thế kỷ 21, đừng bỏ lỡ những địa điểm này!

Ở Tuyên Quang muốn chiêm ngưỡng MƯA SAO BĂNG và NGUYỆT THỰC toàn phần dài nhất thế kỷ 21, đừng bỏ lỡ những địa điểm này!

Rạng sáng 28/7 sẽ xảy ra hiện tượng nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21, kéo dài 103 phút, người dân...

ĐỪNG BỎ LỠ: Những địa điểm tại Bắc Ninh có thể xem trọn vẹn nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21

ĐỪNG BỎ LỠ: Những địa điểm tại Bắc Ninh có thể xem trọn vẹn nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21

Vào rạng sáng 28/7, người dân Bắc Ninh và cả nước sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn kỳ thú nguyệt...

ĐỪNG BỎ LỠ: Những địa điểm tại Hà Nội có thể xem trọn vẹn nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21
ĐỪNG BỎ LỠ: Những địa điểm tại Hà Nội có thể xem trọn vẹn nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21 - Ảnh 1 ĐỪNG BỎ LỠ: Những địa điểm tại Hà Nội có thể xem trọn vẹn nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21 - Ảnh 2 ĐỪNG BỎ LỠ: Những địa điểm tại Hà Nội có thể xem trọn vẹn nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21 - Ảnh 3

ĐỪNG BỎ LỠ: Những địa điểm tại Hà Nội có thể xem trọn vẹn nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21

Vào rạng sáng 28/7, người dân Hà Nội và cả nước sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn kỳ thú nguyệt...

4 điểm ở An Giang có thể ngắm nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ

4 điểm ở An Giang có thể ngắm nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ

Vì thời tiết, không phải nơi nào ở An Giang cũng có thể quan sát được nguyệt thực toàn phần và mưa sao băng...

ĐỪNG BỎ LỠ: Những địa điểm tại Ninh Bình có thể xem trọn vẹn nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21

ĐỪNG BỎ LỠ: Những địa điểm tại Ninh Bình có thể xem trọn vẹn nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21

Vào rạng sáng 28/7, người dân Ninh Bình và cả nước sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn kỳ thú nguyệt...

ĐỪNG BỎ LỠ: Những địa điểm tại Hưng Yên có thể xem trọn vẹn nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21
ĐỪNG BỎ LỠ: Những địa điểm tại Hưng Yên có thể xem trọn vẹn nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21 - Ảnh 1 ĐỪNG BỎ LỠ: Những địa điểm tại Hưng Yên có thể xem trọn vẹn nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21 - Ảnh 2 ĐỪNG BỎ LỠ: Những địa điểm tại Hưng Yên có thể xem trọn vẹn nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21 - Ảnh 3

ĐỪNG BỎ LỠ: Những địa điểm tại Hưng Yên có thể xem trọn vẹn nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21

Vào rạng sáng 28/7, người dân Hưng Yên và cả nước sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn kỳ thú nguyệt...

ĐỪNG BỎ LỠ: Những địa điểm tại Vĩnh Phúc có thể xem trọn vẹn nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21

ĐỪNG BỎ LỠ: Những địa điểm tại Vĩnh Phúc có thể xem trọn vẹn nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21

Vào rạng sáng 28/7, người dân Vĩnh Phúc và cả nước sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn kỳ thú nguyệt...