Tập trận Mỹ - ASEAN: Việt Nam mang tàu chất lượng... Brunei, Singapore không kém cạnh

Tập trận Mỹ - ASEAN: Việt Nam mang tàu chất lượng... Brunei, Singapore không kém cạnh

Cùng với Hải quân Việt Nam mang tàu lớp Pohang số hiệu 18, hải quân các quốc gia cùng khu vực như Brunei,...

Khí tài các nước phô diễn uy lực trong cuộc tập trận đầu tiên giữa Mỹ và ASEAN

Khí tài các nước phô diễn uy lực trong cuộc tập trận đầu tiên giữa Mỹ và ASEAN

Chiến cơ, tàu chiến của các nước phô diễn sức mạnh ấn tượng trong 5 ngày diễn ra cuộc diễn tập hàng hải Mỹ...

Hải quân Việt Nam xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ tại tập trận Mỹ - ASEAN

Hải quân Việt Nam xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ tại tập trận Mỹ - ASEAN

Tàu 18 của hải quân Việt Nam đã hoàn thành tốt các bài tập diễn tập thực binh trên biển trong khuôn khổ...

Ba bài học quý cho VN sau diễn tập hàng hải ASEAN - Mỹ lần đầu

Đợt diễn tập hàng hải đầu tiên giữa Mỹ và ASEAN kết thúc tốt đẹp. Tàu 18 của hải quân Việt Nam hoàn thành...

Điểm lại các chiến hạm trong lực lượng hải quân các nước tham gia diễn tập hàng hải Mỹ - ASEAN

8 tàu chiến, 4 máy bay trực thăng cùng hơn 1.000 binh lính đã có cuộc diễn tập hàng hải Mỹ - ASEAN (AUMX)...

8 liên quan

Hình ảnh tàu Hải quân Việt Nam tham gia cuộc Diễn tập hải quân ASEAN - Mỹ

Hình ảnh tàu Hải quân Việt Nam tham gia cuộc Diễn tập hải quân ASEAN - Mỹ

Tàu hải quân 18 thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 2 của Quân chủng Hải quân Việt Nam tham gia cuộc Diễn tập...

Tập trận Mỹ - ASEAN: Việt Nam mang tàu chất lượng... Brunei, Singapore không kém cạnh

Cùng với Hải quân Việt Nam mang tàu lớp Pohang số hiệu 18, hải quân các quốc gia cùng khu vực như Brunei,...

1 liên quan