Niên lịch miền gió cát được dịch 14 thứ tiếng

Niên lịch miền gió cát được dịch 14 thứ tiếng

Năm 1990, cùng với Mùa xuân vắng lặng của Rachel Carson, tác phẩm Niên lịch miền gió cát đã được Hiệp hội...

2 liên quan

Bài 2: Trăn trở suy tư, đồng hành với thực trạng sinh thái

Suy tư về sinh thái ra đời ngay từ thời điểm con người có ý thức về môi trường thiên nhiên. Khi môi trường...

4 liên quan

Cần có một nền văn học vì sinh thái toàn diện

Vấn đề bảo vệ sinh thái, môi trường đang được đặt ra một cách bức thiết. Trong cuộc chiến bảo vệ môi trường...

4 liên quan

45 nghìn tỷ trang sách được in mỗi ngày

Riêng tại Mỹ mỗi năm có hơn một triệu đầu sách mới ra mắt, và tính trên toàn thế giới, số lượng bản sách...

1 liên quan

Một lịch sử rực rỡ của sách

'Những cuốn sách thay đổi lịch sử' với hình ảnh sống động, nội dung súc tích cho thấy vai trò to lớn của...

3 liên quan

Chuyện chưa kể về 'Thời thơ ấu của các nhà khoa học tài danh'

Mỗi câu chuyện thơ bé của các nhà khoa học, dù mang màu sắc riêng biệt, đều thấm đẫm tinh thần nỗ lực vươn...

2 liên quan

Những tiếng nói đa dạng

Được quan tâm nhiều nhất hiện nay có lẽ là những vấn đề liên quan đến sống xanh. Không đứng ngoài cuộc, từ...

1 liên quan

Ứng nghiệm của 'Mùa xuân vắng lặng'

Gần 4.000 cây thông cháy lá đợi chết ở Đà Lạt vì bị người ta đầu độc bằng thuốc diệt cỏ.