Xây dựng đô thị thông minh và những vấn đề đặt ra

Xây dựng đô thị thông minh và những vấn đề đặt ra

Thời gian qua, nhiều đô thị của Việt Nam, đặc biệt là các thành phố lớn, như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đã hướng...

15 liên quan

Hà Nội: sẽ xây dựng thành phố thông minh

Hà Nội: sẽ xây dựng thành phố thông minh

Để xây dựng thành phố thông minh, các chuyên gia đều cho rằng cần có sự kết hợp của nền tảng công nghệ, con...

78 liên quan

Hà Nội sẽ xây dựng thành phố thông minh bằng chính nguồn lực từ các doanh nghiệp thủ đô

Hà Nội sẽ xây dựng thành phố thông minh bằng chính nguồn lực từ các doanh nghiệp thủ đô

Để xây dựng thành phố thông minh, các chuyên gia đều cho rằng cần có sự kết hợp của nền tảng công nghệ, con...

78 liên quan

Người dân thông minh sẽ có thành phố thông minh

Người dân thông minh sẽ có thành phố thông minh

Đừng biến thành phố thông minh thành cái gì đó huyền bí, khó hiểu. Chúng ta cần nghĩ đơn giản rằng, phải có...

78 liên quan

Xây dựng được thành phố thông minh phải có công dân thông minh

Xây dựng được thành phố thông minh phải có công dân thông minh

Ông Pereric Hogber, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam cho rằng, không thể xây dựng thành phố thông minh nếu đô...

1 liên quan

Hà Nội tìm lời giải 'bài toán' xây dựng thành phố thông minh

Hà Nội tìm lời giải 'bài toán' xây dựng thành phố thông minh

Dân là gốc. Đây là tư tưởng chính trị xuyên suốt trong chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam. Chỉ khi nào chính...

Muốn có thành phố thông minh, cần những người dân thông minh

Muốn có thành phố thông minh, cần những người dân thông minh

Không thể xây dựng thành phố thông minh nếu đô thị ấy không có những người dân thông minh. Đó khẳng định của...

14 liên quan