Điều trị tốt nhất cho người nhiễm HIV có BHYT

Điều trị tốt nhất cho người nhiễm HIV có BHYT

Ông Lê Văn Phúc, Trưởng ban Dược và Vật tư Y tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) cho biết, việc đảm bảo quyền lợi...

355 liên quan

Việt Nam sẽ thanh toán đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030

Việt Nam sẽ thanh toán đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030

Việt Nam sẽ thanh toán được đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030. Dịch bệnh sẽ trở thành bệnh mãn tính, tỷ lệ tử...

35 liên quan

Đại dịch HIV/AIDS: Việt Nam sẽ thanh toán vào 2030

Đại dịch HIV/AIDS: Việt Nam sẽ thanh toán vào 2030

Việt Nam sẽ thanh toán được đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030. Dịch bệnh sẽ trở thành bệnh mãn tính, tỷ lệ tử...

93 liên quan

Đại dịch HIV/AIDS: Việt Nam sẽ thanh toán vào 2030

Đại dịch HIV/AIDS: Việt Nam sẽ thanh toán vào 2030

Việt Nam sẽ thanh toán được đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030. Dịch bệnh sẽ trở thành bệnh mãn tính, tỷ lệ tử...

241 liên quan

Dừng tài trợ, Bảo hiểm y tế sẽ chi trả điều trị cho người HIV

Dừng tài trợ, Bảo hiểm y tế sẽ chi trả điều trị cho người HIV

Từ tháng 1-2019, Bảo hiểm Y tế (BHYT) sẽ bắt đầu chi trả cho khoảng 48.000 bệnh nhân HIV với chi phí khoảng...

77 liên quan

Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong phòng, chống HIV/AIDS

Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong phòng, chống HIV/AIDS

QĐND Online- Thời gian qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong phòng, chống HIV/AIDS, nhưng dịch HIV...

355 liên quan