Vai trò của nữ đại biểu Quốc hội trong sự phát triển của Việt Nam

Vai trò của nữ đại biểu Quốc hội trong sự phát triển của Việt Nam

Nghiên cứu mới nhất do Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (USSH), Chương...

9 liên quan

Khẳng định vai trò quan trọng của nữ đại biểu Quốc hội trong sự phát triển của Việt Nam

Khẳng định vai trò quan trọng của nữ đại biểu Quốc hội trong sự phát triển của Việt Nam

Đây là nghiên cứu mới nhất do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội,...

9 liên quan

Việt Nam trong nhóm 1/3 các nước đứng đầu về tỷ lệ nữ Đại biểu Quốc hội

Việt Nam trong nhóm 1/3 các nước đứng đầu về tỷ lệ nữ Đại biểu Quốc hội

Theo báo cáo Phát triển con người năm 2020 của UNDP, Việt Nam đứng thứ 65/162 và nằm trong nhóm 1/3 các...

9 liên quan

Ngân hàng trên điện thoại tạo quyền năng kinh tế cho phụ nữ, người thu nhập thấp

Ngân hàng trên điện thoại tạo quyền năng kinh tế cho phụ nữ, người thu nhập thấp

Chiều 6/9, NHCSXH tổ chức Lễ khởi động Dự án 'Dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động - Tài chính toàn...

1 liên quan

Khởi động dự án dịch vụ ngân hàng số cho người thu nhập thấp và phụ nữ

Khởi động dự án dịch vụ ngân hàng số cho người thu nhập thấp và phụ nữ

Giai đoạn II của dự án sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ tin nhắn SMS, đảm bảo 100% khách hàng có...

1 liên quan