Boeing 787 Dreamliner của Bamboo Airways bay thẳng tới CH Séc

Boeing 787 Dreamliner của Bamboo Airways bay thẳng tới CH Séc

Hãng hàng không Bamboo Airways đang hoàn thiện các thủ tục để mở đường bay thẳng tới Praha – Thủ đô Cộng hòa...

12 liên quan

Máy bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner của Bamboo Airways sẽ được khai thác trên đường bay thẳng tới Cộng hòa Séc

Máy bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner của Bamboo Airways sẽ được khai thác trên đường bay thẳng tới Cộng hòa Séc

Hãng hàng không Bamboo Airways đang hoàn thiện các thủ tục để mở đường bay thẳng tới Praha – Thủ đô Cộng hòa...

12 liên quan

Bamboo Airways sẽ khai thác Boeing 787 Dreamliner cho đường bay thẳng tới Cộng hòa Czech

Bamboo Airways sẽ khai thác Boeing 787 Dreamliner cho đường bay thẳng tới Cộng hòa Czech

Hãng hàng không Bamboo Airways đang hoàn thiện các thủ tục để mở đường bay thẳng tới Praha - Thủ đô Cộng hòa...

6 liên quan

Bamboo Airways ký thỏa thuận mở đường bay thẳng đến Praha

Bamboo Airways ký thỏa thuận mở đường bay thẳng đến Praha

Bamboo Airways vừa ký thỏa thuận mở đường bay thẳng đến sân bay quốc tế Praha - Thủ đô Cộng hòa Séc, dưới...

15 liên quan

Bamboo Airways sẽ mở đường bay thẳng tới Cộng hòa Séc

Bamboo Airways sẽ mở đường bay thẳng tới Cộng hòa Séc

Ngày 17/4, đại diện hãng hàng không Bamboo Airways và đại diện sân bay quốc tế Praha (CH Séc) đã tiến hành...

6 liên quan

Bamboo Airways hợp tác với Praha mở đường bay thẳng tới Séc

Bamboo Airways hợp tác với Praha mở đường bay thẳng tới Séc

Hãng hàng không Bamboo Airways đang hoàn thiện các thủ tục để mở đường bay thẳng tới Praha – Thủ đô Cộng hòa...

15 liên quan