Hệ sinh thái lưu vực sông Mê Kông đối mặt với những thách thức lớn

Hệ sinh thái lưu vực sông Mê Kông đối mặt với những thách thức lớn

Những tác động kép của biến đổi khí hậu (BĐKH) và hoạt động phát triển lưu vực sông Mê Kông đang đứng trước...

Thách thức lớn trong thích ứng và phát triển

Thách thức lớn trong thích ứng và phát triển

Với những tác động kép của biến đổi khí hậu (BĐKH) cùng các hoạt động phát triển, lưu vực sông Mê Công, nhất...

Hệ sinh thái lưu vực sông Mekong: Đối diện thách thức

Hệ sinh thái lưu vực sông Mekong: Đối diện thách thức

Diễn đàn 'Lưu vực Mekong trước thách thức bảo vệ người dân và hệ sinh thái trong bối cảnh nhiều biến động'...

Lưu vực Mekong bị tác động rõ rệt bởi đập thủy điện

Lưu vực Mekong bị tác động rõ rệt bởi đập thủy điện

Đại diện cộng đồng lưu vực sông Mekong cho biết như trên tại diễn đàn 'Lưu vực Mekong trước thách thức bảo...

Mất sinh kế vì đập thủy điện

Mất sinh kế vì đập thủy điện

Hàng loạt đập thủy điện từ thượng nguồn được xây dựng khiến sản lượng đánh bắt thủy sản ở khu vực sông Mê...

Sông Mekong đang thoi thóp trước thế 'nội công - ngoại kích'

Sông Mekong đang thoi thóp trước thế 'nội công - ngoại kích'

Ngày 20.3, tại TP Cần Thơ, diễn đàn 'Bảo vệ con người và hệ sinh thái sông Mekong, trong bối cảnh nhiều biến...

Thủy điện trên sông Mekong làm 60 triệu dân ảnh hưởng

Thủy điện trên sông Mekong làm 60 triệu dân ảnh hưởng

Các đập thủy điện này sẽ gây ra những tổn thất nghiêm trọng đối với nguồn phù sa, thủy sản, chất lượng nước,...

Lưu vực sông Mê Công trước thách thức bảo vệ người dân và hệ sinh thái

Lưu vực sông Mê Công trước thách thức bảo vệ người dân và hệ sinh thái

Sáng 20-3, tại TP Cần Thơ, Tổ chức Sông ngòi quốc tế (International Rivers – IR), Trung tâm Con người và Thiên...