Hơn 100 đại biểu tham dự Hội thảo về Di sản Hồ Chí Minh với Ngoại giao văn hóa

Hơn 100 đại biểu tham dự Hội thảo về Di sản Hồ Chí Minh với Ngoại giao văn hóa

Ngày 29-10, tại Nghệ An, hội thảo quốc tế 'Di sản Hồ Chí Minh với Ngoại giao Văn hóa Việt Nam trong giai đoạn...

12 liên quan

Hội thảo quốc tế về Di sản Hồ Chí Minh với ngoại giao văn hóa Việt Nam

Hội thảo quốc tế về Di sản Hồ Chí Minh với ngoại giao văn hóa Việt Nam

Ngày 29.10, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo quốc tế về 'Di sản Hồ Chí Minh với...

12 liên quan

Hội thảo quốc tế 'Di sản Hồ Chí Minh với Ngoại giao văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới'

Hội thảo quốc tế 'Di sản Hồ Chí Minh với Ngoại giao văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới'

Trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc, 50 năm Ngày mất và hướng tới 130 năm Ngày sinh...

12 liên quan

Hội thảo quốc tế 'Di sản Hồ Chí Minh với ngoại giao văn hóa Việt Nam'

Hội thảo quốc tế 'Di sản Hồ Chí Minh với ngoại giao văn hóa Việt Nam'

Hội thảo được tổ chức tại Nghệ An với mục đích đánh giá ý nghĩa, tác động của các hình thức tôn vinh Chủ tịch...

1 liên quan

Phát huy Di sản văn hóa ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phát huy Di sản văn hóa ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 1
Phát huy Di sản văn hóa ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 2
Phát huy Di sản văn hóa ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh 3

Phát huy Di sản văn hóa ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh

'Tầm vóc vĩ đại của những tư tưởng văn hóa trong ngoại giao và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí...

12 liên quan

Hơn 100 đại biểu tham dự Hội thảo về Di sản Hồ Chí Minh với Ngoại giao văn hóa

Hơn 100 đại biểu tham dự Hội thảo về Di sản Hồ Chí Minh với Ngoại giao văn hóa

Sáng ngày 29/10 tại Nghệ An đã diễn ra khai mạc Hội thảo quốc tế 'Di sản Hồ Chí Minh với Ngoại giao Văn hóa...

12 liên quan