Nghiêm cấm ký hợp đồng lao động để làm chuyên môn, nghiệp vụ ở các cơ quan hành chính nhà nước

Nghiêm cấm ký hợp đồng lao động để làm chuyên môn, nghiệp vụ ở các cơ quan hành chính nhà nước

Để đảm bảo việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế công chức, viên chức theo đúng quy định của Luật Cán...

36 liên quan

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đối thoại với công dân

Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đối thoại với công dân

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức đối thoại với công dân Nguyễn Thúy Hảo, tổ 7, phường Tân Thịnh, thành phố...

1 liên quan

TP.HCM thống nhất cho ông Đoàn Ngọc Hải từ chức

TP.HCM thống nhất cho ông Đoàn Ngọc Hải từ chức

Thường trực Thành ủy TP.HCM đã họp và thống nhất cho ông Đoàn Ngọc Hải được thôi giữ chức Phó tổng Giám đốc...

69 liên quan

TPHCM đồng ý cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi việc

TPHCM đồng ý cho ông Đoàn Ngọc Hải thôi việc

Sau khi Ban thường vụ Thành ủy thống nhất cho ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1 thôi giữ...

69 liên quan

Tập trung cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

Tập trung cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

Trong nội dung Công văn số 3647/UBND-NC ban hành ngày 23-8, UBND TP Hà Nội yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND...

106 liên quan