Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Người dân Miền Trung Tây Nguyên được hưởng lợi từ dự án 30,2 triệu đô của UNDP

  Người dân Miền Trung Tây Nguyên được hưởng lợi từ dự án 30,2 triệu đô của UNDP

  Mới đây, tại cuộc họp Ban điều hành - Lần thứ 25, Quỹ Khí hậu Xanh (UNDP) đã phê duyệt khoản viện trợ 30,2...

  17 liên quan

  Viện trợ Việt Nam 30,2 triệu USD để chống biến đổi khí hậu

  Viện trợ Việt Nam 30,2 triệu USD để chống biến đổi khí hậu

  Theo Bộ NN-PTNT, dự án mới này sẽ thực hiện trong 6 năm, trực tiếp mang lại lợi ích cho hơn 222.400 người...

  17 liên quan

  Việt Nam viện trợ 30,2 triệu USD để chống biến đổi khí hậu

  Quỹ Khí hậu Xanh đã phê duyệt khoản viện trợ 30,2 triệu USD cho dự án 'Tăng cường khả năng chống chịu của...

  17 liên quan

  Viện trợ không hoàn lại hơn 30 triệu USD để Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

  Quỹ Khí hậu Xanh vừa phê duyệt khoản viện trợ 30,2 USD cho dự án 'Tăng cường khả năng chống chịu của sản...

  17 liên quan

  Việt Nam được viện trợ 30,2 triệu USD chống biến đổi khí hậu

  Quỹ Khí hậu xanh phê duyệt 30,2 triệu USD viện trợ không hoàn lại để Việt Nam tăng cường khả năng chống...

  17 liên quan

  Quỹ Khí hậu Xanh giúp Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu

  Trong thông báo phát đi ngày 13/3 về cuộc họp Ban điều hành lần thứ 25, Quỹ Khí hậu Xanh cho biết đã phê...

  17 liên quan

  Quỹ Khí hậu Xanh viện trợ 30,2 triệu USD giúp Việt Nam chống chịu với biến đổi khí hậu

  Tại cuộc họp Ban điều hành - lần thứ 25, Quỹ Khí hậu Xanh đã phê duyệt khoản viện trợ 30,2 triệu USD cho dự...

  17 liên quan

  Việt Nam được hỗ trợ 30,2 triệu USD để tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Quỹ Khí hậu Xanh vừa phê duyệt 30,2 triệu USD viện trợ...

  17 liên quan

  Việt Nam được viện trợ hơn 30 triệu USD chống biến đổi khí hậu

  Quỹ Khí hậu Xanh đã phê duyệt 30,2 triệu USD viện trợ không hoàn lại nhằm tăng cường khả năng chống chịu...

  17 liên quan

  Trên 30 triệu USD hỗ trợ ngành nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu

  Quỹ Khí hậu Xanh đã phê duyệt 30,2 triệu USD viện trợ không hoàn lại nhằm tăng cường khả năng chống chịu...

  1 liên quan