Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Thiệu Chính bảo đảm nền nếp, chất lượng

  Sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Thiệu Chính bảo đảm nền nếp, chất lượng

  Đảng bộ xã Thiệu Chính (Thiệu Hóa) xác định, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ (SHCB) có vai trò quan trọng...

  Đổi mới trong sinh hoạt chi bộ ở xã Minh Lộc

  Đổi mới trong sinh hoạt chi bộ ở xã Minh Lộc

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: 'Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt';...

  Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Bài 2: Bài học kinh nghiệm rút ra từ cơ sở

  Chi bộ là nền móng, tế bào, đơn vị chiến đấu cơ bản của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Đổi...

  269 liên quan

  Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ: Bài 1 - Những cách làm hay, sáng tạo

  Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương...

  Huyện Thường Xuân nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu vực '5 Xuân'

  Khu vực '5 Xuân' của huyện Thường Xuân gồm các xã Vạn Xuân, Xuân Lộc, Xuân Thắng, Xuân Chinh và Xuân Lẹ. Đảng...