VPBank và đường đến thịnh vượng

VPBank và đường đến thịnh vượng

Từ một ngân hàng thường thường bậc trung, thậm chí có lúc vật lộn với khó khăn, từ năm 2017 đến nay, Ngân...

2 liên quan

VPBank tiếp tục là thương hiệu ngân hàng tư nhân mạnh nhất Việt Nam

VPBank tiếp tục là thương hiệu ngân hàng tư nhân mạnh nhất Việt Nam

VPBank tiếp tục được khẳng định là ngân hàng tư nhân có thương hiệu mạnh nhất trên thị trường năm 2019...

2 liên quan

VPBank - Thương hiệu ngân hàng tư nhân giá trị nhất Việt Nam

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tiếp tục được đánh giá là ngân hàng tư nhân có thương hiệu giá...

2 liên quan

VPBank tiếp tục là thương hiệu ngân hàng tư nhân mạnh nhất Việt Nam

VPBank tiếp tục được khẳng định là ngân hàng tư nhân có thương hiệu mạnh nhất trên thị trường năm 2019...

58 liên quan

Chủ tịch VPBank: 'Xã hội đều có sự phân công lao động, so sánh VPBank với ngân hàng khác là khập khiễng'

Chủ tịch VPBank khẳng định giống như xã hội có sự phân công lao động, mỗi ngân hàng có một nhiệm vụ riêng,...

1 liên quan