Sửa đổi cơ chế chi trả tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính...

8 liên quan

Đề xuất mới về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Đề xuất mới về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập thay thế...

8 liên quan

Tài chính cho giáo dục đại học: Những vấn đề đặt ra

Tự chủ là xu hướng tất yếu của các trường đại học công lập. Chính phủ xác định, đào tạo phải gắn với nhu...

103 liên quan

Xử lý tài chính đối với một số nội dung đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập

Xử lý tài chính đối với một số nội dung đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) là một trong những...

11 liên quan

Những điểm giống và khác nhau trong chuyển đổi ĐVSNCL và DNNN thành CTCP

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thành công ty cổ phần...

Các nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thông tin kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập

Minh bạch thông tin kế toán là một trong những biện pháp góp phần giảm tham nhũng, gia tăng trách nhiệm...

Sửa quy định để chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Hơn 4 năm thực hiện Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn...

1 liên quan

'Điểm nghẽn' trong thực hiện tự chủ

Đến nay Chính phủ chưa ban hành các Nghị định quy định cơ chế tự chủ các lĩnh vực giáo dục, đào tạo; dạy...

100 liên quan

Vướng mắc trong việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Theo số liệu thống kê, sau 4 năm thực hiện chủ trương của Chính phủ, mới chỉ có 50 trong tổng số 58.000 đơn...

132 liên quan

Vĩnh Phúc giao quyền tự chủ tài chính cho 16 đơn vị sự nghiệp công lập

16 đơn vị được giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2019-2020, trong đó có 09 đơn vị là đơn vị SNCL tự đảm...

1 liên quan

Sẽ có quy định mới về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp

Theo Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 11/6/2019 của Chính phủ, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo...

1 liên quan

Phải nhìn trước ngó sau

Không thể phủ nhận một điều, việc cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) ngoài giảm bớt phần lớn...

Suy ngẫm về một đề án

Mới đây, trong một hội nghị về sắp xếp lại các đơn vị của ngành Giáo dục do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ...

Cần cú hích để thúc đẩy cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập

Việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) thành công ty cổ phần đã bước vào vạch xuất phát từ năm...

Chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần: Vì sao chậm trễ?

Tính đến năm 2018, mới chỉ có 50 trong tổng số 58.000 đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) chuyển thành công...

Thanh tra 'ra' gần 100 trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn ở Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ, trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ...

167 liên quan

Bộ TN-MT: Nhiều lãnh đạo được bổ nhiệm còn thiếu bằng cấp, chứng chỉ

Trong đó, có 01 trường hợp thiếu bằng cao cấp lý luận chính trị, 57 trường hợp thiếu bằng trung cấp lý luận...

69 liên quan

Bộ TN-MT bổ nhiệm lãnh đạo thiếu bằng cấp

Bộ Nội vụ vừa có Kết luận thanh tra về quản lý biên chế công chức, viên chức, số lượng người làm việc trong...

167 liên quan

Bộ Xây dựng xử lý thế nào với việc thừa 3 cấp phó, 196 lao động hợp đồng?

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ, có tới 8 cơ quan đơn vị hành chính của Bộ Xây dựng sử dụng 196 lao...

167 liên quan

Thúc đẩy tư nhân tham gia dịch vụ công

Với những quy định trong Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định, giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc...

2 liên quan

Nghị định 32/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/6: Mở rộng cánh cửa cung cấp sản phẩm dịch vụ công

Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung...

Cần thiết phải quy định toàn diện, thống nhất việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công?

Ngày 10/04/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu...

Nhiều cơ hội cho doanh nghiệp đấu thầu dịch vụ công

6 liên quan

Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

Các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ công của Nhà nước sẽ được tạo điều kiện thuận lợi...

Quy định mới về cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN

Chiều ngày 29/5, Bộ Tài chính tổ chức họp báo giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định 32/2019/NĐ-CP...

Ký kết hợp đồng xác định thời hạn để tránh tâm lý 'viên chức suốt đời'

Phương án 1 quy định tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một...

Đẩy mạnh tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định số 16/2015/NÐ-CP có hiệu lực từ ngày 6-4-2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công...

Công tác kiểm toán nội bộ tại đơn vị sự nghiệp công lập

Công tác kiểm toán nội bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp...

1 liên quan

Kế toán thu hoạt động do ngân sách nhà nước cấp tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp

Trong hoạt động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, việc hạch toán kế toán đối với số thu do ngân sách...

Lãnh đạo DNNN không là công chức sẽ giảm lãng phí, tham nhũng

Đề xuất của Bộ Nội vụ tại Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức (CBCC) và Luật...

75 liên quan

Đổi mới chế độ kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế doanh nghiệp

Đổi mới cơ chế hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp công...

Những thay đổi trong hạch toán kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự...

Những thay đổi cơ bản trong cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 14/2/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/NÐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp...

Đổi mới tổ chức hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Tài chính trong điều kiện hiện nay

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và...

Tự chủ tài chính giáo dục đại học và một số vấn đề đặt ra

Trao quyền tự chủ đầy đủ trong mối quan hệ xác định rõ quyền và nghĩa vụ cho các trường đại học công lập là...

103 liên quan

Tự chủ tài chính ở các đơn vị sự nghiệp công lập: Gắn quyền và trách nhiệm cho các đơn vị

Quảng Ngãi hiện có 334 đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) mỗi năm tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng, là một 'gánh...

Giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 3050/UBND-KT về việc tổ chức thực hiện giao quyền tự chủ tài chính...