Việt Nam nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao từ các nước thành viên ASEAN

Việt Nam nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao từ các nước thành viên ASEAN

Với vai trò nước chủ nhà, Việt Nam đã và đang thực hiện các hành động theo kế hoạch và đảm bảo tất cả các...

12 liên quan

ASEAN 2020: Nhiều hoạt động thiết thực nhằm phục hồi sau đại dịch COVID-19

ASEAN 2020: Nhiều hoạt động thiết thực nhằm phục hồi sau đại dịch COVID-19

Hội nghị Quan chức cao cấp phụ trách Cộng đồng Văn hóa -Xã hội ASEAN (SOCA) lần thứ 29 do Bộ Lao động -...

12 liên quan

Hội nghị quan chức cao cấp phụ trách Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN

Hội nghị quan chức cao cấp phụ trách Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN

Cộng đồng ASEAN nói chung và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN nói riêng đã và đang chủ động thích ứng, thường...

12 liên quan

Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

Hội nghị tổng kết về đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đã được...

2 liên quan

Đánh giá giữa kỳ kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

Đánh giá giữa kỳ kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

Hội nghị Tổng kết về Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN theo...

2 liên quan

Về sự gia nhập ASEAN của Đông Timor: Cộng đồng ASCC hội nghị trực tuyến với Đông Timor

Về sự gia nhập ASEAN của Đông Timor: Cộng đồng ASCC hội nghị trực tuyến với Đông Timor

Hôm nay (8/9), Hội nghị trực tuyến của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN với Đông Timor về sự gia nhập ASEAN...

3 liên quan

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN QUAN CHỨC CẤP CAO PHỤ TRÁCH CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI ASEAN

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN QUAN CHỨC CẤP CAO PHỤ TRÁCH CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI ASEAN

Ngày 22/6/2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban thư ký ASEAN đã tổ chức thành...

25 liên quan

Tăng cường phát triển nhân lực và gắn kết hoạt động an sinh xã hội trong cộng đồng Asean

Tăng cường phát triển nhân lực và gắn kết hoạt động an sinh xã hội trong cộng đồng Asean

Tại Hội nghị trực tuyến Quan chức cấp cao Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN các thành viên đều thống nhất lấy...

25 liên quan

Hội nghị trực tuyến quan chức cấp cao phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

Ngày 22-6, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) chủ trì, phối hợp với Ban Thư ký ASEAN...

25 liên quan

Hội nghị Quan chức cấp cao phụ trách Cộng đồng VH-XH ASEAN

Hội nghị Quan chức cấp cao phụ trách Cộng đồng VH-XH ASEAN

Ngày 22/6, Bộ LĐTB&XH Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban thư ký ASEAN tổ chức Hội nghị trực tuyến Quan chức...

Việt Nam phối hợp với ASEAN đưa ra sáng kiến ứng phó Covid-19

Việt Nam phối hợp với ASEAN đưa ra sáng kiến ứng phó Covid-19

Bộ LĐTB&XH cho biết Cộng đồng văn hóa - xã hội của ASEAN có sứ mệnh quan trọng trong việc đề xuất, kết nối...

8 liên quan

Hội nghị trực tuyến Quan chức cấp cao phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

Hội nghị trực tuyến Quan chức cấp cao phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

Ngày 22-6, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Ban Thư ký ASEAN đã tổ chức thành công Hội...

Trình 2 văn kiện quan trọng tại SOCA 2020

Trình 2 văn kiện quan trọng tại SOCA 2020

Ngày 22/6, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban thư ký ASEAN đã tổ chức thành công...

25 liên quan

Dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng đến nhóm người yếu thế trong ASEAN

Dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng đến nhóm người yếu thế trong ASEAN

Hôm nay (22/6), Bộ LĐTBXH chủ trì phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Hội nghị trực tuyến Quan chức Cấp...

25 liên quan

Việt Nam ưu tiên các mục tiêu vì một 'ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng'

Việt Nam ưu tiên các mục tiêu vì một 'ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng'

Dự kiến trong năm 2020, Việt Nam sẽ thúc đẩy thảo luận và hướng tới các lĩnh vực ưu tiên bao gồm: Lao động...

25 liên quan

Việt Nam khuyến khích ASEAN thúc đẩy phát triển xã hội sau dịch Covid-19

Việt Nam khuyến khích ASEAN thúc đẩy phát triển xã hội sau dịch Covid-19

2020 là một năm đặc biệt trong công tác văn hóa - xã hội của ASEAN khi tất cả các Quốc gia thành viên đều...

25 liên quan

Hội nghị trực tuyến Quan chức Cấp cao phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

Hội nghị trực tuyến Quan chức Cấp cao phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

Hội nghị trực tuyến Quan chức Cấp cao phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (SOCA) do Bộ Lao động -...

25 liên quan

Việt Nam ưu tiên mục tiêu vì một 'ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng'

Việt Nam ưu tiên mục tiêu vì một 'ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng'

Trong năm nay, Việt Nam sẽ ưu tiên việc tổ chức đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Đề án xây dựng và triển...

Hội nghị Điều phối Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 15

Hội nghị Điều phối Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 15

Hội nghị Điều phối Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (SOC-COM) lần thứ 15 theo hình thức trực tuyến đã diễn...

25 liên quan

Hội nghị Điều phối Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 15

Hội nghị Điều phối Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 15

Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 hy vọng các cơ quan chuyên ngành tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các hoạt...

Cộng đồng ASEAN nỗ lực thực hiện sáng kiến hướng đến người dân

Cộng đồng ASEAN nỗ lực thực hiện sáng kiến hướng đến người dân

Ngay cả trong thời gian khó khăn ứng phó đại dịch COVID-19, Cộng đồng ASEAN vẫn tiếp tục nỗ lực thực hiện...

25 liên quan

Việt Nam chủ trì đánh giá giữa kỳ kế hoạch tổng thể ASCC 2025

Các lãnh đạo của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đã tập trung trao đổi và thống nhất về những ưu tiên của...

25 liên quan

Việt Nam chủ trì đánh giá giữa kỳ kế hoạch tổng thể ASCC 2025

Việt Nam chủ trì đánh giá giữa kỳ kế hoạch tổng thể ASCC 2025

Các lãnh đạo của Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN đã tập trung trao đổi và thống nhất về những ưu tiên của...

Hội nghị trực tuyến Nhóm Công tác trực thuộc Hội đồng Điều phối ASEAN về ứng phó các tình huống y tế công cộng khẩn cấp

Hội nghị trực tuyến Nhóm Công tác trực thuộc Hội đồng Điều phối ASEAN về ứng phó các tình huống y tế công cộng khẩn cấp

Ngày 31-3-2020 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến đầu tiên của Nhóm công tác liên ngành trực thuộc Hội đồng...

57 liên quan

ASEAN họp trực tuyến bàn về phương pháp phòng, chống Covid-19

ASEAN họp trực tuyến bàn về phương pháp phòng, chống Covid-19

Ngày 31-3, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam, Chủ tịch Hội nghị các quan...

57 liên quan

Các nước ASEAN họp trực tuyến về dịch COVID-19

Các nước ASEAN họp trực tuyến về dịch COVID-19

Hội nghị trực tuyến đầu tiên của Nhóm công tác liên ngành trực thuộc Hội đồng Điều phối ASEAN về Ứng phó...

57 liên quan

Các nước ASEAN họp trực tuyến bàn về phương pháp phòng, chống Covid-19

Các nước ASEAN họp trực tuyến bàn về phương pháp phòng, chống Covid-19

Ngày 31/3 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến đầu tiên của Nhóm công tác liên ngành trực thuộc Hội đồng Điều...

57 liên quan

ASEAN họp trực tuyến bàn về biện pháp phòng, chống COVID-19

ASEAN họp trực tuyến bàn về biện pháp phòng, chống COVID-19

Hội nghị đã trao đổi sâu rộng về tình hình dịch bệnh ở các nước thành viên ASEAN, các biện pháp được các...

57 liên quan

Hội nghị quan chức cấp cao phụ trách Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN

Hội nghị quan chức cấp cao phụ trách Cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN

Ngày 24 và 25-2, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) diễn ra hội nghị đặc biệt các quan chức cấp cao phụ trách Cộng...

8 liên quan

Tiếp tục chú trọng thúc đẩy đời sống người dân ASEAN

Tiếp tục chú trọng thúc đẩy đời sống người dân ASEAN

ASEAN nói chung và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN nói riêng sẽ tiếp tục chú trọng thúc đẩy đời sống người...

8 liên quan

Khai mạc Hội nghị Quan chức cấp cao Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

Khai mạc Hội nghị Quan chức cấp cao Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

Trong 2 ngày 24- 25/2, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với vai trò...

8 liên quan

Thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng ASEAN

Thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng ASEAN

Ngày 24-2, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), đã diễn ra Hội nghị đặc biệt các quan chức cấp cao phụ trách Cộng đồng...

8 liên quan

Khai mạc Hội nghị Quan chức cấp cao Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN

Khai mạc Hội nghị Quan chức cấp cao Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN

ASEAN nói chung và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN nói riêng sẽ tiếp tục chú trọng thúc đẩy đời sống người...

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN phụ trách Cộng đồng VH-XH

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN phụ trách Cộng đồng VH-XH

Trong 2 ngày 24 - 25/2, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì...

187 liên quan

Khai mạc Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội

Khai mạc Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội

Trong 2 ngày 24 - 25/2, tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với vai...

8 liên quan

Hội nghị quan chức cấp cao phụ trách cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN

Hội nghị quan chức cấp cao phụ trách cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN

Gần 60 đại biểu là các quan chức cấp cao và cán bộ phụ trách Cộng đồng văn hóa-xã hội đến từ 10 nước thành...

1 liên quan

Tình trạng buôn người trên thế giới đang nghiêm trọng tới mức nào?

Tình trạng buôn người trên thế giới đang nghiêm trọng tới mức nào?

Những thông tin liên quan đến vụ 39 thi thể trong xe container ở Anh tiếp tục là chủ đề nóng được dư luận...

51 liên quan

Phẫn nộ trước tình trạng buôn người trên thế giới

Phẫn nộ trước tình trạng buôn người trên thế giới

Vụ việc 39 người chết trên container gây rúng động dư luận và báo động về một tình trạng buôn người trên...

1 liên quan

Phát động Cuộc thi thiết kế logo nhận dạng ASEAN năm 2020

Phát động Cuộc thi thiết kế logo nhận dạng ASEAN năm 2020

Người chiến thắng cuộc thi thiết kế logo nhận dạng ASEAN 2020 sẽ nhận giải thưởng tiền mặt 2.000 Euro cùng...

8 liên quan

Phát động cuộc thi thiết kế logo nhận dạng ASEAN năm 2020

Phát động cuộc thi thiết kế logo nhận dạng ASEAN năm 2020

Ban Thư ký ASEAN phát động Cuộc thi thiết kế logo nhận dạng ASEAN 2020 dành cho thế hệ trẻ ASEAN.

8 liên quan

Phát động cuộc thi thiết kế logo nhận dạng ASEAN năm 2020

Phát động cuộc thi thiết kế logo nhận dạng ASEAN năm 2020

Đây là cuộc thi dành cho đối tượng là các công dân ASEAN trong độ tuổi từ 18-35, Ban Tổ chức sẽ giới hạn...

Những nguy cơ từ giấc mộng 'đổi đời'

Những nguy cơ từ giấc mộng 'đổi đời'

Nước Anh là 'miền đất hứa' đối với nhiều người ở các nước đang phát triển với hy vọng 'đổi đời'.