Hà Nội tập trung phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, mũi nhọn

Hà Nội tập trung phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, mũi nhọn

Với mục tiêu đến 2025 trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao của cả nước, giai đoạn 20182020, Hà Nội...

3 liên quan

Chương trình sản phẩm công nghiệp chủ lực, cầu nối giữa các doanh nghiệp với các cơ chế, chính sách hoạt động hỡ trợ hữu ích

Chương trình sản phẩm công nghiệp chủ lực, cầu nối giữa các doanh nghiệp với các cơ chế, chính sách hoạt động hỡ trợ hữu ích

Giai đoạn 2018-2020, các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình xét chọn sản phẩm công nghệ chủ lực...

3 liên quan

Sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2018-2020: Giai đoạn mở màn ngoạn mục cho ngành công nghiệp Hà Nội

Nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp ưu tiên Hà Nội phát triển đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế thế hệ...

3 liên quan

Sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội có sức cạnh tranh cao thay thế hàng nhập khẩu

Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) của TP.Hà Nội giai đoạn 20182020, qua 3 năm...

3 liên quan

Hà Nội: Nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn

Giai đoạn 20162020, Sở Công Thương Hà Nội đã thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ trọng tâm, nhiều giải pháp...

159 liên quan

Cần tạo cơ chế hấp dẫn để hút doanh nghiệp

Với mục tiêu chọn lọc các ngành hàng, nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực có giá trị gia tăng cao, sử dụng...

3 liên quan

Triển khai đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND, triển khai thực hiện đề án phát triển sản phẩm...

3 liên quan

Hà Nội triển khai Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND, triển khai thực hiện Đề án phát triển sản phẩm...

3 liên quan

Xây dựng 'Sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội' trở thành niềm tự hào của Thủ đô

Hà Nội xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội 2019 với mục tiêu xây dựng 'Sản phẩm công nghiệp chủ...

3 liên quan