Các nhân tố tác động đến vận dụng phương pháp chi phí dựa trên hoạt động của doanh nghiệp

Các nhân tố tác động đến vận dụng phương pháp chi phí dựa trên hoạt động của doanh nghiệp

Thông qua 160 phiếu khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng...

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên kinh doanh tại tập đoàn Novaland

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên kinh doanh tại tập đoàn Novaland

ThS. NGUYỄN THỊ MINH TRÂM (Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Tài chính - Marketing), ThS. LƯỢNG VĂN...

1 liên quan

Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách tại KBNN Thừa Thiên - Huế

Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách tại KBNN Thừa Thiên - Huế

Hiện nay, chi đầu tư công luôn chiếm một tỷ trọng khá lớn trong tổng chi ngân sách hàng năm của nhà nước....

Sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tại Agribank - Chi nhánh Gia Lai
Sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tại Agribank - Chi nhánh Gia Lai - Ảnh 1
Sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tại Agribank - Chi nhánh Gia Lai - Ảnh 2
Sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tại Agribank - Chi nhánh Gia Lai - Ảnh 3

Sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng dịch vụ tại Agribank - Chi nhánh Gia Lai

Nghiên cứu này nhằm góp phần hình thành nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của chất lượng dịch vụ, đồng...

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức tại cục thuế TP. Hồ Chí Minh

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức tại cục thuế TP. Hồ Chí Minh

Thông qua phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, cùng với việc sử dụng phần mềm SPSS 20.0 để đánh...

Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn công ty chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân

Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn công ty chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân

Thông qua hình thức phỏng vấn chuyên sâu 9 lãnh đạo công ty chứng khoán và khảo sát trên 516 nhà đầu tư cá...