'Kẽ hở' chuẩn mực kế toán nhìn từ vụ việc của HKB

'Kẽ hở' chuẩn mực kế toán nhìn từ vụ việc của HKB

Tại Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2018 soát xét của CTCP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội Kinh...

Kiểm toán 'lắc đầu' với nhiều doanh nghiệp yếu kém

Kiểm toán 'lắc đầu' với nhiều doanh nghiệp yếu kém

Mùa công bố báo cáo soát xét bán niên năm nay, phía kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ, nhấn mạnh và thậm chí...

Khuyến cáo gửi tới các doanh nghiệp xuất khẩu không giao dịch với Công ty tại Maroc

Khuyến cáo gửi tới các doanh nghiệp xuất khẩu không giao dịch với Công ty tại Maroc

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc trân trọng gửi tới các doanh nghiệp xuất khẩu khuyến cáo không giao...

Khuyến cáo gửi tới các doanh nghiệp xuất khẩu không giao dịch với Công ty tại Maroc

Khuyến cáo gửi tới các doanh nghiệp xuất khẩu không giao dịch với Công ty tại Maroc

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc trân trọng gửi tới các doanh nghiệp xuất khẩu khuyến cáo không giao...

Cảnh báo khi giao dịch với một DN Tây Ban Nha

Cảnh báo khi giao dịch với một DN Tây Ban Nha

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha cảnh báo, các doanh nghiệp trong nước tránh giao dịch với các...

Khuyến cáo doanh nghiệp không giao dịch với Macrotex Trading SL

Khuyến cáo doanh nghiệp không giao dịch với Macrotex Trading SL

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Maroc mới đây khuyến cáo về việc không giao dịch với Công ty Maroc có tên...

Công ty Tây Ban Nha lừa đảo, khuyến cáo doanh nghiệp tránh 'sập bẫy'

Công ty Tây Ban Nha lừa đảo, khuyến cáo doanh nghiệp tránh 'sập bẫy'

Mới đây, thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha có khuyến cáo gửi đến các doanh nghiệp xuất khẩu về...

Doanh nghiệp xuất khẩu cẩn trọng giao dịch với đối tác ở Tây Ban Nha

Doanh nghiệp xuất khẩu cẩn trọng giao dịch với đối tác ở Tây Ban Nha

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu không giao dịch với 1...

Doanh nghiệp Việt bị lừa ở Ma Rốc

Doanh nghiệp Việt bị lừa ở Ma Rốc

Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ma Rốc thông báo tình trạng doanh nghiệp Việt tiến thoái lưỡng nan khi...

Khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu không giao dịch với Công ty tại Maroc Cho đến nay, một số doanh nghiệp nước ngoài và 01 công ty của Việt Nam đã gặp trục trặc do giao dịch với công ty này với cùng một phương thức như đã nêu ở trên.

Khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu không giao dịch với Công ty tại Maroc Cho đến nay, một số doanh nghiệp nước ngoài và 01 công ty của Việt Nam đã gặp trục trặc do giao dịch với công ty này với cùng một phương thức như đã nêu ở trên.

Cho đến nay, một số doanh nghiệp nước ngoài và 01 công ty của Việt Nam đã gặp trục trặc do giao dịch với công...