Tìm lời giải cho bài toán tăng năng lực lao động trong lĩnh vực STEM

Tìm lời giải cho bài toán tăng năng lực lao động trong lĩnh vực STEM

Đó là một trong những nội dung của phiên thảo luận chính tại Hội nghị Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán...

3 liên quan

Nguồn nhân lực số tương lai: Những gợi mở và cơ hội trong ngành STEM

Nguồn nhân lực số tương lai: Những gợi mở và cơ hội trong ngành STEM

Đây là chủ đề của Hội nghị Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học Việt Nam thường niên lần thứ 7 (STEMCON...

3 liên quan

80% lao động không có kỹ năng tham gia nền kinh tế số

80% lao động không có kỹ năng tham gia nền kinh tế số

'Ước tính có khoảng 80% trong số 54 triệu lao động tại Việt Nam không có các kỹ năng phù hợp để tham gia vào...

3 liên quan

Đào tạo công nghệ: Giáo viên cũng phải học!

Đào tạo công nghệ: Giáo viên cũng phải học!

Bên cạnh những chương trình đào tạo để sinh viên có kinh nghiệm thực tế nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành công...

Nguồn nhân lực số tương lai: Gợi mở và cơ hội trong ngành STEM

Nguồn nhân lực số tương lai: Gợi mở và cơ hội trong ngành STEM

Sáng 14/3, tại TP Đà Nẵng, Đại học Bang Arizona đã phối hợp với Đại học Mỹ tại Việt Nam và trường Đại học...

7 liên quan

Nguồn nhân lực số tương lai: Những gợi mở và cơ hội trong ngành STEM

Nguồn nhân lực số tương lai: Những gợi mở và cơ hội trong ngành STEM

Đó là chủ đề Hội nghị Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học Việt Nam thường niên lần thứ bảy (STEMCON...

7 liên quan

Tiếp cận nguồn nhân lực số trong lĩnh vực STEM

Tiếp cận nguồn nhân lực số trong lĩnh vực STEM

Đổi mới, sáng tạo, kết nối nguồn nhân lực số trong thời đại kinh tế số là những vấn đề được nhiều đại biểu...