Chuyển tiền quốc tế qua SWIFT gpi: Ló rạng từ Ngân hàng Việt

Chuyển tiền quốc tế qua SWIFT gpi: Ló rạng từ Ngân hàng Việt

Được đánh giá là một cuộc cách mạng lớn nhất về thanh toán quốc tế trong vòng 30 năm trở lại đây, SWIFT gpi...

10 liên quan

ABBANK tham gia dự án sáng kiến đổi mới thanh toán toàn cầu – SWIFT GPI

ABBANK tham gia dự án sáng kiến đổi mới thanh toán toàn cầu – SWIFT GPI

Vừa qua, Tổ chức SWIFT đã chính thức công bố Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) là thành viên của Dự án Sáng...

18 liên quan

BIDV chính thức vận hành SWIFT gpi

BIDV chính thức vận hành SWIFT gpi

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố đạt chuẩn và chính thức vận hành SWIFT gpi...

7 liên quan

Ngân hàng BIDV vận hành sáng kiến đổi mới thanh toán toàn cầu

Ngân hàng BIDV vận hành sáng kiến đổi mới thanh toán toàn cầu

SWIFT GPI cho phép BIDV theo dõi các khoản thanh toán theo thời gian thực với tốc độ nhanh, minh bạch thông...

1 liên quan

BIDV đạt chuẩn và chính thức vận hành SWIFT gpi

BIDV đạt chuẩn và chính thức vận hành SWIFT gpi

Ngày 28/9, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức công bố đạt chuẩn và chính thức...

1 liên quan

BIDV đạt chuẩn và chính thức vận hành SWIFT gpi ​

BIDV đạt chuẩn và chính thức vận hành SWIFT gpi ​

Ngày 28/9/2018, Ngân hàng BIDV đã tổ chức công bố đạt chuẩn và chính thức vận hành SWIFT gpi - Sáng kiến đổi...

BIDV đạt chuẩn và chính thức vận hành SWIFT gpi

BIDV đạt chuẩn và chính thức vận hành SWIFT gpi

Ngày 28/9/2018, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức công bố đạt chuẩn và chính...

VietinBank triển khai dự án 'SWIFT GPI'

VietinBank triển khai dự án 'SWIFT GPI'

Sáng 19-9 tại Hà Nội, VietinBank công bố chính thức triển khai 'Sáng kiến đổi mới thanh toán toàn cầu - SWIFT...

4 liên quan

VietinBank triển khai 'Sáng kiến đổi mới thanh toán toàn cầu - SWIFT GPI'

VietinBank triển khai 'Sáng kiến đổi mới thanh toán toàn cầu - SWIFT GPI'

Sáng ngày 19/9/2018 tại Hà Nội, VietinBank công bố chính thức triển khai 'Sáng kiến đổi mới thanh toán toàn...

4 liên quan