Tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc vùng biên giới Việt - Lào

Tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc vùng biên giới Việt - Lào

Với chủ đề 'Đoàn kết, hữu nghị và phát triển', Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc...

10 liên quan

Thắm tình đoàn kết, hữu nghị dân tộc vùng biên giới Việt Nam - Lào

Thắm tình đoàn kết, hữu nghị dân tộc vùng biên giới Việt Nam - Lào

Tối 17/5, tại huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra lễ khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể...

1 liên quan

Khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc biên giới Việt Nam - Lào
Khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc biên giới Việt Nam - Lào - Ảnh 1
Khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc biên giới Việt Nam - Lào - Ảnh 2
Khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc biên giới Việt Nam - Lào - Ảnh 3

Khai mạc Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc biên giới Việt Nam - Lào

Đêm khai mạc 'Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các DTTS các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào,...

18 liên quan

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch 2019

Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch 2019

Theo Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch: Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh...

2 liên quan

Sắp diễn ra ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số biên giới Việt Nam – Lào

Sắp diễn ra ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số biên giới Việt Nam – Lào

Trong ba ngày (từ 17-19/5), Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên...

6 liên quan

Nhiều sắc màu văn hóa độc đáo sẽ hiện diện tại Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số vùng biên giới Việt - Lào

Nhiều sắc màu văn hóa độc đáo sẽ hiện diện tại Ngày hội văn hóa các dân tộc thiểu số vùng biên giới Việt - Lào

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào, khu vực...

14 liên quan