Việt Nam ngôi sao đang lên

Việt Nam ngôi sao đang lên

Bất chấp những bất ổn của kinh tế thế giới do thương chiến Mỹ-Trung, căng thẳng Nhật-Hàn và các cuộc biểu...

9 liên quan

Đất nước của những cơ hội kinh tế

Đất nước của những cơ hội kinh tế

Thời gian gần đây, báo chí khu vực và quốc tế liên tục có những bài viết đánh giá về những thành quả, triển...

2 liên quan

'Việt Nam trở thành điểm sáng thu hút đầu tư mới Đông Nam Á'

Bài viết đăng trên báo Liên hợp buổi sáng (Singapore) chỉ ra rằng lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài...

'Việt Nam trở thành điểm sáng thu hút đầu tư mới Đông Nam Á'

Bài viết đăng trên báo Liên hợp buổi sáng (Singapore) chỉ ra rằng lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài...

Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

Việt Nam đang trở thành ngôi sao sáng trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Đông Nam Á.

17 liên quan

'Việt Nam trở thành điểm sáng thu hút đầu tư mới Đông Nam Á'

Bài viết đăng trên báo Liên hợp buổi sáng (Singapore) chỉ ra rằng lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài...

Báo Singapore: Việt Nam trở thành điểm sáng thu hút đầu tư mới Đông Nam Á

Việt Nam đang trở thành ngôi sao sáng trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Đông Nam Á. Đây là nhận định...

'Việt Nam trở thành điểm sáng thu hút đầu tư mới Đông Nam Á'

'Việt Nam trở thành điểm sáng thu hút đầu tư mới Đông Nam Á'

Bài viết đăng trên báo Liên hợp buổi sáng (Singapore) chỉ ra rằng lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài...

Báo Singapore: Việt Nam trở thành điểm sáng thu hút đầu tư mới Đông Nam Á

Báo Singapore: Việt Nam trở thành điểm sáng thu hút đầu tư mới Đông Nam Á

Việt Nam đang trở thành ngôi sao sáng trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Đông Nam Á.

Việt Nam trở thành điểm sáng thu hút đầu tư mới tại Đông Nam Á

Việt Nam trở thành điểm sáng thu hút đầu tư mới tại Đông Nam Á

Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam mới đây cũng công bố báo cáo cho biết, nước này trong 9 tháng đầu năm 2019...

366 liên quan