Nhân viên nhà xác hoảng hồn khi 'xác chết' bất ngờ sống dậy

Nhân viên nhà xác hoảng hồn khi 'xác chết' bất ngờ sống dậy

Tưởng rằng chồng mình đã tử vong do mắc bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối, bà vợ tên Chen ở thành phố...

2 liên quan

Nhân viên nhà xác hoảng hồn vì xác chết sống dậy

Nhân viên nhà xác hoảng hồn vì xác chết sống dậy

Các nhân viên của nhà xác khi làm thủ tục để nhập liệm thì trong lúc lau rửa và thay quần áo họ đột nhiên...

2 liên quan

Nhân viên nhà tang lễ tá hỏa phát hiện 'xác chết sống dậy'

Nhân viên nhà tang lễ tá hỏa phát hiện 'xác chết sống dậy'

Một người đàn ông Trung Quốc bị ung thư giai đoạn cuối đã dành những giờ phút cuối cùng của cuộc đời tại nhà...

1 liên quan

Vợ tưởng chồng chết, đưa vào nhà tang và điều không ngờ xảy ra

Vợ tưởng chồng chết, đưa vào nhà tang và điều không ngờ xảy ra

Một người đàn ông Trung Quốc mắc ung thư giai đoạn cuối trải qua những giây phút cuối đời trong nhà tang lễ...

1 liên quan

Vợ tưởng chồng đã chết, đưa vào nhà tang lễ nhưng điều không ngờ xảy ra

Vợ tưởng chồng đã chết, đưa vào nhà tang lễ nhưng điều không ngờ xảy ra

Một người đàn ông Trung Quốc mắc ung thư giai đoạn cuối trải qua những giây phút cuối đời trong nhà tang lễ...

1 liên quan

Nhân viên nhà tang lễ tá hỏa phát hiện 'xác chết sống dậy'

Nhân viên nhà tang lễ tá hỏa phát hiện 'xác chết sống dậy'

Một người đàn ông Trung Quốc bị ung thư giai đoạn cuối đã dành những giờ phút cuối cùng của cuộc đời tại nhà...

6 liên quan