Tuyên bố sốc về sự tồn tại của người ngoài hành tinh

Tuyên bố sốc về sự tồn tại của người ngoài hành tinh

Giáo sư Silvano P. Colombano công tác tại Trung tâm nghiên cứu Ames của NASA ở California, Mỹ mới tiết lộ...

NASA: Người ngoài hành tinh có thể đã ghé thăm Trái Đất

NASA: Người ngoài hành tinh có thể đã ghé thăm Trái Đất

NASA chưa tìm ra bằng chứng thuyết phục về cuộc sống ngoài Trái đất nhưng tin rằng người ngoài hành tinh đã...

95 liên quan

NASA: Người ngoài hành tinh có thể đã ghé thăm Trái đất

NASA chưa tìm ra bằng chứng thuyết phục về cuộc sống ngoài Trái đất nhưng tin rằng người ngoài hành tinh đã...

95 liên quan

Nhà khoa học NASA: Người ngoài hành tinh thăm Trái Đất mà chúng ta không hề biết

Một nhà khoa học của NASA cho rằng các sinh vật ngoài Trái Đất từng tới thăm Trái Đất, dù chưa có bất cứ...

179 liên quan

Nhà khoa học của NASA thừa nhận người ngoài hành tinh 'siêu thông minh

Giáo sư Silvano P. Colombano đến từ Trung tâm nghiên cứu Ames của NASA ở California, trong một tuyên bố mới...

Chuyên gia NASA: Người ngoài hành tinh từng ghé thăm Trái Đất

Mặc dù NASA vẫn chưa tìm được bằng chứng thuyết phục về sự sống ngoài Trái Đất nhưng họ tin chắc rằng người...

6 liên quan