Kết luận thanh tra về Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng

Giám đốc Sở GD-ĐT vừa ban hành Kết luận số 3276/KL-SGDĐT về việc thanh tra công tác quản lý và tổ chức hoạt...

8 liên quan

Trường quốc tế bị phụ huynh khởi kiện nhận học sinh vượt quy định

Trường quốc tế bị phụ huynh khởi kiện nhận học sinh vượt quy định

Kết luận thanh tra chỉ ra trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng tiếp nhận học sinh Việt Nam vượt quá...

8 liên quan

Trường quốc tế Singapore tiếp nhận học sinh Việt Nam vượt quy định

Trường quốc tế Singapore tiếp nhận học sinh Việt Nam vượt quy định

Ngoài việc tên trường chưa đúng quy định thì cơ quan thanh tra còn phát hiện trường quốc tế tuyển sinh học...

8 liên quan

Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng có sai phạm

Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng có sai phạm

Thanh tra Sở GD&ĐT Đà Nẵng kết luận trường liên cấp quốc tế Singapore tiếp nhận số học sinh Việt Nam vượt...

8 liên quan

1 trường quốc tế ở Đà Nẵng bị 'chỉnh' vì nhập nhèm tên gọi

1 trường quốc tế ở Đà Nẵng bị 'chỉnh' vì nhập nhèm tên gọi

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đề nghị Trường liên cấp quốc tế Singapore tại Đà Nẵng 'chỉnh' lại biển ghi tên trường,...

8 liên quan