Góc nhìn kỹ thuật phiên 15/8: Áp lực điều chỉnh vẫn còn hiện hữu

Góc nhìn kỹ thuật phiên 15/8: Áp lực điều chỉnh vẫn còn hiện hữu

Chỉ báo MACD tiếp tục duy trì xu hướng giảm, nằm dưới đường tín hiệu và tiến sâu vào xuống dưới mức 0 cho...

335 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 14/8: Nhiều khả năng thị trường vẫn sẽ chịu áp lực giảm

Góc nhìn kỹ thuật phiên 14/8: Nhiều khả năng thị trường vẫn sẽ chịu áp lực giảm

Nhiều khả năng thị trường vẫn sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm điểm trong những phiên tới trước khi xuất hiện...

335 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 13/8: Tăng giảm điểm đan xen trong những ngày tới

Góc nhìn kỹ thuật phiên 13/8: Tăng giảm điểm đan xen trong những ngày tới

Chỉ báo MACD tiếp tục xu hướng giảm và tiếp cận mức 0 cho thấy khả năng duy trì đà tăng điểm không còn nhiều....

335 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 12/8: Cảnh báo thị trường có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Góc nhìn kỹ thuật phiên 12/8: Cảnh báo thị trường có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Chỉ báo MACD tuy vẫn nằm trên đường tín hiệu nhưng đã chuyển sang xu hướng giảm, cảnh báo về việc suy giảm...

335 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 8/8: Thanh khoản cần phải có sự cải thiện mạnh

Góc nhìn kỹ thuật phiên 8/8: Thanh khoản cần phải có sự cải thiện mạnh

Thanh khoản giảm mạnh so với phiên trước cho thấy, tâm lý nhà đầu tư vẫn còn khá lo sợ khả năng tạo 'bulltrap'....

335 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 7/8: Nhiều khả năng thị trường sẽ xuất hiện phản ứng hồi phục

Góc nhìn kỹ thuật phiên 7/8: Nhiều khả năng thị trường sẽ xuất hiện phản ứng hồi phục

Phiên giảm điểm khiến VN-Index tạo ra khoảng trống trên đồ thị khung thời gian ngày với khối lượng mạnh và...

335 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 29/7: Có thể tiếp tục điều chỉnh trong những phiên đầu tuần

Góc nhìn kỹ thuật phiên 29/7: Có thể tiếp tục điều chỉnh trong những phiên đầu tuần

Chỉ báo Stochastics Oscillator trên khung thời gian này đã quay đầu giảm từ vùng quá mua và cắt xuống đường...

335 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 25/7: Cần vượt qua vùng kháng cự mạnh 987-992 điểm

Góc nhìn kỹ thuật phiên 25/7: Cần vượt qua vùng kháng cự mạnh 987-992 điểm

Các chỉ báo như MACD, Chaikin Money Flow và RSI vẫn duy trì được xu hướng tăng, cho thấy thị trường vẫn còn...

335 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 24/7: VN-Index có thể không còn nhiều dư địa để tăng điểm

Góc nhìn kỹ thuật phiên 24/7: VN-Index có thể không còn nhiều dư địa để tăng điểm

Chỉ báo Stochastics Oscillator mặc dù đã cắt ngược lên trên đường tín hiệu sau phiên hôm nay nhưng vẫn ở rất...

335 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 23/7: VN-Index có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Góc nhìn kỹ thuật phiên 23/7: VN-Index có thể sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Tín hiệu tích cực đến từ diễn biến của chi báo Chaikin Money Flow và RSI cho thấy thị trường vẫn còn xung...

335 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 2/7: Dư địa tăng điểm không còn nhiều

Góc nhìn kỹ thuật phiên 2/7: Dư địa tăng điểm không còn nhiều

Chỉ báo Stochastics Oscillator đã quay đầu tăng trở lại và cắt lên trên đường tín hiệu cho thấy thị trường...

335 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 24/6: Có tín hiệu tích lũy của dòng tiền

Góc nhìn kỹ thuật phiên 24/6: Có tín hiệu tích lũy của dòng tiền

Chỉ báo MACD tiếp tục duy trì xu hướng giảm và nằm dưới đường tín hiệu cho thấy thị trường vẫn tiềm tàng rủi...

335 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 21/6: Rất khó để thiết lập xu hướng tăng mới

Góc nhìn kỹ thuật phiên 21/6: Rất khó để thiết lập xu hướng tăng mới

Nhà đầu tư vẫn phải cẩn trọng do thị trường vẫn đang trong giai đoạn giao động trong kênh giá xuống và đường...

335 liên quan

Thị trường chứng khoán ngày 20/6: Đà phục hồi được duy trì

Thị trường chứng khoán ngày 20/6: Đà phục hồi được duy trì

Thị trường sẽ tiếp tục có những nỗ lực tăng điểm. Xu hướng tăng điểm của VN-Index sẽ được kiểm định tại ngưỡng...

335 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 20/6: Duy trì đà hồi phục trong một vài phiên tới

Góc nhìn kỹ thuật phiên 20/6: Duy trì đà hồi phục trong một vài phiên tới

Chỉ báo dòng tiền Chaikin Money Flow đã cắt lên phía trên đường xu hướng xuống của chỉ báo này. Những điều...

335 liên quan

Thị trường chứng khoán ngày 19/6: VN-Index vẫn trong xu hướng giảm

Thị trường chứng khoán ngày 19/6: VN-Index vẫn trong xu hướng giảm

VN-Index đang được hỗ trợ tại vùng đáy, nhưng rủi ro giảm của VN-Index vẫn đang khá cao do xu hướng tiêu cực...

335 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 19/6: Rủi ro giảm điểm vẫn còn hiện hữu

Góc nhìn kỹ thuật phiên 19/6: Rủi ro giảm điểm vẫn còn hiện hữu

Chỉ báo Stochastics Oscillator mặc dù đã có đảo chiều nhẹ sau phiên hôm nay, nhưng vẫn nằm trên xu hướng vận...

335 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 18/6: Nguy cơ giảm điểm vẫn còn hiện hữu

Góc nhìn kỹ thuật phiên 18/6: Nguy cơ giảm điểm vẫn còn hiện hữu

Chỉ báo ADX dù vẫn ở dưới mức 25 nhưng vẫn đang dần dần được củng cố, cảnh báo rủi ro thị trường có thể sẽ...

335 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 11/6: VN-Index còn dư địa để tăng điểm

Góc nhìn kỹ thuật phiên 11/6: VN-Index còn dư địa để tăng điểm

Mặc dù khối lượng đã tăng mạnh so với phiên trước đó nhưng mức này vẫn thấp hơn khối lượng trung bình 20 và...

335 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 4/6: Kỳ vọng sẽ có những nhịp hồi phục

Góc nhìn kỹ thuật phiên 4/6: Kỳ vọng sẽ có những nhịp hồi phục

Dau khoảng trống giảm giá ngày hôm nay, VN-Index được kì vọng sẽ sớm xuất hiện nhịp hồi phục để thử thách...

335 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 30/5: Rủi ro thị trường giảm điểm vẫn hiện hữu

Góc nhìn kỹ thuật phiên 30/5: Rủi ro thị trường giảm điểm vẫn hiện hữu

Đường SMA100 cắt từ trên xuống dưới đường SMA200 là 1 tín hiệu khác cho thấy khả năng thiết lập xu hướng tăng...

335 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 29/5: Chỉ báo Stochastics Oscillator đã tiến vào vùng quá bán

Góc nhìn kỹ thuật phiên 29/5: Chỉ báo Stochastics Oscillator đã tiến vào vùng quá bán

Điểm sáng đến từ việc chỉ báo Stochastics Oscillator dù vẫn đang duy trì xu hướng giảm nhưng đã tiến vào vùng...

335 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 28/5: Tiếp tục tăng điểm trong biên độ hẹp

Góc nhìn kỹ thuật phiên 28/5: Tiếp tục tăng điểm trong biên độ hẹp

Chỉ số phục hồi sau khi chạm đường SMA20 và đường trên của đường kênh giá đi xuống sau khi xuyên phá lên trên...

335 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 13/5: Có thể sẽ xuất hiện phản ứng hồi phục kỹ thuật

Góc nhìn kỹ thuật phiên 13/5: Có thể sẽ xuất hiện phản ứng hồi phục kỹ thuật

Trên đồ thị ngày, VN-Index đang tiếp cận vùng hỗ trợ mạnh 945 -950 điểm, do đó, chỉ số có thể sẽ xuất hiện...

335 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 8/5: Lực bán có dấu hiệu cạn dần

Góc nhìn kỹ thuật phiên 8/5: Lực bán có dấu hiệu cạn dần

Chỉ báo Stochastics Oscillator tuy vẫn duy trì xu hướng đi xuống nhưng đã đi vào vùng quá bán – mở ra khả...

43 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 7/5: Cảnh báo rủi ro thị trường có thể sẽ tiếp tục giảm

Góc nhìn kỹ thuật phiên 7/5: Cảnh báo rủi ro thị trường có thể sẽ tiếp tục giảm

Chỉ báo MACD, ROC và RSI đã quay trở lại xu hướng giảm và tiếp tục nằm dưới đường tín hiệu. Trong khi đó,...

43 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 6/5: Tiếp tục có biến động hẹp theo hướng đi ngang

Góc nhìn kỹ thuật phiên 6/5: Tiếp tục có biến động hẹp theo hướng đi ngang

Trên đồ thị tuần, chỉ số ADX tiếp tục ở dưới ngưỡng 20, trong khi các chỉ báo động lượng và tâm lý cũng đang...

75 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 3/5: Vùng 980-983 sẽ tiếp tục là vùng kháng cự cần phải chú ý

Góc nhìn kỹ thuật phiên 3/5: Vùng 980-983 sẽ tiếp tục là vùng kháng cự cần phải chú ý

Chỉ báo Stochastics Oscillator đã vào vùng quá mua, do đó tiềm tàng rủi chỉ báo này sẽ quay đầu giảm điểm,...

75 liên quan

Góc nhìn kỹ thuật phiên 24/4: Tăng giảm đan xen trong biên độ 964-973 điểm

Góc nhìn kỹ thuật phiên 24/4: Tăng giảm đan xen trong biên độ 964-973 điểm

Tổ hợp các cây nến nhỏ xuất hiện trong những phiên gần đây cho thấy thị trường có thể sẽ còn tiếp tục diễn...

5 liên quan