Hành trang hoằng pháp của Tôn giả Phú-lâu-na

Hành trang hoằng pháp của Tôn giả Phú-lâu-na

Tôn giả Phú-lan-na (Phú-lâu-na, Punna) là vị Đại đệ tử thuyết pháp bậc nhất, đương thời ngài đã đi đến một...

Lòng lặng thì nghiệp yên

Lòng lặng thì nghiệp yên

Nghiệp, trong tôn giáo cổ Ấn Độ, có nghĩa là hành động, nhưng cũng chỉ giới hạn trong hành động hiến tế...

Bây giờ và ở đây

Đức Phật thuyết pháp hơn 300 hội, không có thời pháp nào giống nhau. Đó là điều quan trọng mà chúng ta ghi...

2 liên quan

Đàn lễ cầu an cho nước Úc tại tịnh xá Trung Tâm

Nước Úc - một châu lục xanh và thơ mộng xảy ra thảm họa cháy rừng khiến hơn 27 người tử vong, nhiều người...

1 liên quan

Du hành trong dòng chảy thời gian bất tận

Từ trước đến nay, từ phương đông hay phương tây, con người đều tin là cuộc sống chúng ta tồn tại quan niệm...

Tất cả chúng sinh là mẹ

NSGN- Quán tất cả chúng sanh là mẹ, là một pháp quán trong việc phát triển tâm Bồ-đề.

Cầu siêu - báo hiếu theo kinh Địa Tạng

Phật giáo Việt Nam tồn tại và phát triển lâu dài một phần nhờ vào sự tín ngưỡng. Tiếp nhận kinh điển và các...

10 liên quan

Hai nghĩa của nghiệp

Luậtnghiệp (karma) là một nguyên lý cơ bản của thế giới quan Phật giáo. Nói vắn tắt, nghiệp đề cập đến quan...

Pythagore và thuyết luân hồi

Quan niệm tái sinh, luân hồi (saṃsāra) của sinh mạng không phải chỉ riêng có trong tư tưởng Phệ-đà, trong...

Ý nghĩa pháp phương tiện và chân thật theo kinh Pháp hoa

Trong kinh Pháp hoa, Đức Phật dạy có hai cửa vào đạo là chân thật môn và phương tiện môn. Chân thật môn là...

10 liên quan