Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  Quy hoạch Vân Đồn thành khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực

  Quy hoạch Vân Đồn thành khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực

  Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh được quy hoạch thành khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực với trung tâm công nghiệp...

  83 liên quan

  Công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040

  Công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040

  Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng...

  83 liên quan

  Công bố điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn

  Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã trao Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu...

  83 liên quan

  Quy hoạch Vân Đồn thành trung tâm công nghiệp giải trí có casino

  Vân Đồn sẽ là khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển...

  83 liên quan

  Vân Đồn là khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino

  Vân Đồn được quy hoạch thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino,...

  83 liên quan

  Vân Đồn sẽ là khu kinh tế biển đẳng cấp quốc tế

  Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mới ký quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế...

  83 liên quan

  Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn

  Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân...

  83 liên quan

  Vân Đồn sẽ có du lịch biển cao cấp và Casino

  Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định số 226/QĐ-TTg (ngày 17/2) phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung...

  83 liên quan

  Quảng Ninh: Vân Đồn sẽ thành khu kinh tế biển đa ngành

  Theo Quyết định số 226/QĐ-TTg được Chính phủ phê duyệt ngày 17/2, Vân Đồn được quy hoạch thành khu kinh tế...

  83 liên quan

  Quy hoạch Vân Đồn thành trung tâm công nghiệp giải trí có casino

  Vân Đồn được quy hoạch thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino,...

  83 liên quan

  Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn

  Ngày 17/2, Chính phủ đã có quyết định số 226/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh...

  5 liên quan

  Quy hoạch Vân Đồn thành khu kinh tế biển, trung tâm công nghiệp giải trí có casino

  Khu kinh tế Vân Đồn được quy hoạch thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải...

  83 liên quan