Trên 2.000 bài dự thi Nét đẹp văn hóa công sở

Trên 2.000 bài dự thi Nét đẹp văn hóa công sở

Hưởng ứng cuộc thi Nét đẹp văn hóa công sở và cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015, Ban thường vụ Liên...

Lùi hạn nộp bài thi 'Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015' với học sinh, sinh viên

Lùi hạn nộp bài thi 'Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015' với học sinh, sinh viên

Thời hạn nộp bài dự thi 'Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015' với đối tượng học sinh, sinh viên trên địa bàn...

Nhiều mô hình hay trong phổ biến pháp luật

Nhiều mô hình hay trong phổ biến pháp luật

Trong những năm qua, công đoàn từ huyện tới cơ sở đã chủ động phối hợp với chính quyền, đoàn thể huyện Đan...

Hà Nội thi tìm hiểu Bộ Luật hình sự năm 2015

Hà Nội thi tìm hiểu Bộ Luật hình sự năm 2015

Cuộc thi dành cho người từ 14 tuổi trở lên tạo thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý, có sức lan tỏa trên...

Hà Nội thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự 2015: Nội dung thi sẽ gần gũi, thiết thực với nhân dân

Hà Nội thi tìm hiểu Bộ luật Hình sự 2015: Nội dung thi sẽ gần gũi, thiết thực với nhân dân

Chuẩn bị cho cuộc thi viết Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015, Sở Tư pháp Hà Nội vừa tổ chức lấy ý kiến góp...

Tổ chức cuộc thi viết 'Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015' trong CNVCLĐ Thủ đô

Tổ chức cuộc thi viết 'Tìm hiểu Bộ luật hình sự năm 2015' trong CNVCLĐ Thủ đô

Thực hiện Kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức cuộc thi 'Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015' trên...

37 liên quan