Thực thi Hiệp định VPA/FLEGT: Nguy cơ nhiều doanh nghiệp không đáp ứng quy định

Thực thi Hiệp định VPA/FLEGT: Nguy cơ nhiều doanh nghiệp không đáp ứng quy định

Theo Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản...

2 liên quan

Công bố thông tin và truyền thông thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT

Công bố thông tin và truyền thông thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT

Sau 6 năm đàm phán, Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại...

Xuất khẩu gỗ: Cơ hội và thách thức đan xen

Mười tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu gỗ tăng trưởng trên 16% so với cùng kỳ năm 2017, đạt ước đạt...

Xuất khẩu gỗ: Cơ hội và thách thức đan xen

Mười tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu gỗ tăng trưởng trên 16% so với cùng kỳ năm 2017, đạt ước đạt...

19 liên quan

20 sinh viên xuất sắc nhận 'Học bổng Năng lượng Tương lai AES-VCM'

20 sinh viên xuất sắc nhận 'Học bổng Năng lượng Tương lai AES-VCM'

Ngày 19/11, Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương phối hợp với Trung tâm Giáo dục và Phát triển tổ chức...

Để đồ gỗ Việt Nam đạt mục tiêu xuất khẩu 13 tỷ USD

Trải qua 6 năm đàm phán, Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã ký kết Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực...

10 liên quan