Cơ hội nhận khoản đầu tư đến 1 tỷ đồng tại Business Challenges 2019

Cơ hội nhận khoản đầu tư đến 1 tỷ đồng tại Business Challenges 2019

Business Challenges 2019 là sân chơi cho các ý tưởng khởi nghiệp còn đang trong trứng nước có cơ hội được...

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp: Vẫn gặp khó về vốn

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp: Vẫn gặp khó về vốn

Một trong những khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khi khởi nghiệp sáng tạo chính là vốn. Hiện...

Thời cơ cho DNNVV và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) và các doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) đang đứng trước cơ hội lớn có sự...

13 liên quan

Doanh nghiệp Việt thích hình thức cho vay Fintech, ngang hàng

Đó là nhận định của Chuyên gia tài chính Cấn Văn Lực tại Hội thảo 'Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng...

13 liên quan

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Ngày 5/4 tại Hà Nội, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư phối hợp với Ibosses Việt Nam và Hiệp hội kế toán công chứng Anh...

4 liên quan

Ánh sáng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên con đường kỷ nguyên số

Sáng 5/4 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) diễn ra buổi 'Hội thảo Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng...

13 liên quan

Giúp doanh nghiệp SME hoạt động hiệu quả trong kỷ nguyên số

Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam sẽ được tiếp cận chương trình tăng tốc doanh nghiệp-iStart, dựa trên nền...

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cần nắm bắt thời cơ phát triển

Ngày 5-4, hội thảo 'Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo: Nắm bắt thời cơ phát triển' do Bộ Kế...

13 liên quan

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo: Khoa học công nghệ là ánh sáng

DNNVV khởi nghiệp sáng tạo đang đóng vai trò quan trọng để đẩy nhanh quá trình chuyển giao, ứng dụng và...

13 liên quan