Phát huy sức mạnh tổng hợp từ Phong trào Thi đua Quyết thắng Cơ quan Tổng cục Chính trị

Sáng 14-10, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua Quyết...

127 liên quan

Kiểm soát nội bộ theo mô hình công ty mẹ - công ty con: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm của Nhật Bản, Mỹ về thiết lập và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ theo mô...

Phong trào thi đua phát triển phù hợp với từng đơn vị, đạt hiệu quả thiết thực

Chiều 9-10, Khối thi đua Báo chí – Xuất bản – Thư viện (Tổng cục Chính trị) tổ chức Hội nghị tổng kết công...

100 liên quan

Tạo động lực phát huy truyền thống 'Mở đường thắng lợi' trong thời kỳ mới

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ của Binh chủng Công binh có bước phát...

127 liên quan

Chú trọng khen thưởng người trực tiếp lao động

2 liên quan

Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2018

Ngày 1-10, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2014-2019.

127 liên quan

Sức lan tỏa và hiệu ứng thi đua

Thời gian gần đây Viện Thiết kế, Bộ Quốc phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia tư vấn, thiết kế nhiều...

127 liên quan

Quy trình thực hiện và hiệu quả hoạt động M&A doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Việt Nam

Mua bán, sáp nhập là phương thức quan trọng để tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu quả quản trị...

163 liên quan

Thấm nhuần lời Bác, ra sức thi đua

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến ngành hậu cần quân đội. Người đã có nhiều chỉ thị, lời dạy...

100 liên quan

Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng công tác thi đua khen thưởng (TĐKT), xem đây là một trong...

3 liên quan

Cụm thi đua số 5 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm

Chiều 5-8, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Cụm thi đua số 5 đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen...

3 liên quan

Khen thưởng 133 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Sáng 31-7, tại Hà Nội, Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng (TĐQT), giai...

Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương sơ kết công tác thi đua khen thưởng

Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương sơ kết công tác thi đua khen thưởng

Chiều 30/7, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác...

198 liên quan

Xác định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam tiếp tục được xác định là nhiệm vụ cần quan tâm, chú trọng...

VKSND tối cao hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng

VKSND tối cao vừa ban hành Hướng dẫn số 30/HD-VKSTC hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW...

5 liên quan