Tài sản của cán bộ, quan chức được kiểm soát ra sao?

Tài sản của cán bộ, quan chức được kiểm soát ra sao?

Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi vừa thông qua đã mở rộng đối tượng kê khai tài sản, thu nhập gồm cả cán...

Trên 93% đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi

Trên 93% đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi

Trong sáng ngày làm việc cuối cùng (20/11), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng...

Bỏ điều khoản xử lý tài sản không chứng minh được nguồn gốc khỏi luật

Bỏ điều khoản xử lý tài sản không chứng minh được nguồn gốc khỏi luật

Sáng nay, với 93,2% đại biểu có mặt tán thành, QH đã biểu quyết thông qua luật Phòng, chống tham nhũng (sửa...

180 liên quan

Sửa Luật thi hành án hình sự: Tránh hình thức khi quy định quyền của phạm nhân

Sửa Luật thi hành án hình sự: Tránh hình thức khi quy định quyền của phạm nhân

Việc cụ thể hóa quyền con người theo quy định của Hiến pháp đối với phạm nhân phải có bước đi phù hợp để bảo...

154 liên quan

Quy định rõ trách nhiệm giám sát của HĐND cấp tỉnh đối với hoạt động đặc xá

Quy định rõ trách nhiệm giám sát của HĐND cấp tỉnh đối với hoạt động đặc xá

Liên quan đến đối tượng được đề nghị đặc xá, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo...

Giải trình, tiếp thu ý kiến đbqh về Dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi)

Giải trình, tiếp thu ý kiến đbqh về Dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi)

Sáng ngày 07/11, trước khi Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đã nghe...

Làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức với công trình giao thông 'làm thì lâu, hỏng thì nhanh'

Làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức với công trình giao thông 'làm thì lâu, hỏng thì nhanh'

Tiếp tục Phiên họp thứ 28, chiều 15/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các báo cáo về kinh tế - xã hội,...