Doanh nghiệp khai khống vốn điều lệ

Doanh nghiệp khai khống vốn điều lệ

Doanh nghiệp báo cáo tài chính không trung thực, khai khống vốn điều lệ, không thực hiện chỉ đạo của cấp...

Công khai Kết luận của Thanh tra TP Hà Nội về khu đất 17 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm

Công khai Kết luận của Thanh tra TP Hà Nội về khu đất 17 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm

Ngày 13/11/2018 Cổng thông tin điện tử của Thanh tra TP Hà Nội đã đăng Kết luận số 5126/KL-TTTP(P1) ngày...

Thanh tra TP Hà Nội nêu hàng loạt sai phạm tại dự án 'đất vàng' 17 Phạm Hùng

Ngày 19/10/2018, Thanh tra TP Hà Nội đã ban hành Kết luận số 5126/KL-TTTP(P1) về những sai phạm trong việc...

Dự án City of Dream 17 Phạm Hùng: Chưa xây dựng đã dính hàng loạt sai phạm

Sau khi được cấp đăng ký doanh nghiệp, Công ty Vimediland đã thực hiện một số nội dung liên quan đến dự án....

Yêu cầu kiểm điểm hai GĐ Sở Hà Nội vì sai phạm

Sai phạm của GĐ Sở KH-ĐT và GĐ Sở Tài Chính buộc Thanh trả Hà Nội kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Sở KH&ĐT Hà Nội chưa chặt chẽ với dự án 17 Phạm Hùng

Trong kết luận, Thanh tra TP Hà Nội chỉ rõ giám đốc Sở KH&ĐT TP Hà Nội có trách nhiêm trong việc vội vàng...