Công tác nhân sự cần đi trước một bước, đảm bảo khoa học, dân chủ

Công tác nhân sự cần đi trước một bước, đảm bảo khoa học, dân chủ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đặc biệt nhấn mạnh, cần hết sức quan tâm đến công...

172 liên quan

Nắm chắc tình hình, bảo đảm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đúng tiến độ

Nắm chắc tình hình, bảo đảm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp đúng tiến độ

Chiều 24-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã dẫn đầu...

172 liên quan

Thành ủy Hà Nội công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội và Đảng...

96 liên quan

Hà Nội hợp nhất hai Đảng bộ khối

Sáng 15/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội...

Thành ủy Hà Nội công bố quyết định hợp nhất hai đảng bộ khối

Sáng 15-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội...

96 liên quan