Nhà thơ Bùi Kim Anh: Tĩnh tâm giữa những vỡ òa buồn vui

Nhà thơ Bùi Kim Anh: Tĩnh tâm giữa những vỡ òa buồn vui

Năm 2019 là năm nhà thơ – nhà giáo Bùi Kim Anh ấp ủ hai kế hoạch lớn, một cho mình và một cho con cháu.

Đọc 'Viết và Đối thoại' của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

Đọc 'Viết và Đối thoại' của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn 'Viết và Đối thoại' của nhà báo, nhà văn Trần Mai...

Công bố nhiều tư liệu mới về chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tư liệu khẳng định sự sáng suốt và đường lối đúng đắn của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong...

1 liên quan

Tạp chí Phương Đông tháng 4/2019

CIA đã dự báo tấn thảm kịch ở Việt Nam. Tại sao không ai nghe? Mỹ bỏ rơi chính quyền Sài Gòn trước giải...

1 liên quan

Đón đọc Tạp chí Phương Đông số tháng 3/2019

Nhiều tư liệu giá trị về lịch sử chiến tranh, lịch sử đất nước do Viện Nghiên cứu Phát tiển Phương Đông sưu...

Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an làm Tổng biên tập Tạp chí Phương Đông

Tạp chí Phương Đông là cơ quan ngôn luận của Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông, sẽ là diễn đàn khoa...

8 liên quan

Ra mắt Tạp chí Phương Đông

Sáng 22-2, Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông đã ra mắt Chi nhánh Hà Nội và Tạp chí Phương Đông. Thượng...

Ra mắt tạp chí Phương Đông

Tạp chí Phương Đông là cơ quan ngôn luận của Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông, là diễn đàn khoa học...

8 liên quan

Nhiều hiện vật của chiến sỹ cách mạng Việt Nam 'hồi hương'

Khoảng 10.000 tựa sách và nhiều bản đồ, tài liệu cung cấp những góc nhìn đa chiều về cuộc chiến tranh ở...

Ra mắt Chi nhánh Hà Nội của Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông và Tạp chí Phương Đông

Ra mắt Chi nhánh Hà Nội của Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông và Tạp chí Phương Đông

Ngày 22/2 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông đã ra mắt Chi nhánh Hà Nội và Tạp chí Phương...

8 liên quan

Tạp chí Phương Đông chính thức ra mắt

Ngày 22-2, lễ ra mắt Chi nhánh Hà Nội - Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông và Tạp chí Phương Đông - cơ...

Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng là Tổng Biên tập Tạp chí Phương Đông

Tiến sĩ, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng làm Tổng Biên tập, nhà báo Trần Mai Hạnh làm Phó Tổng Biên tập, nhà...