Số án tham nhũng tại Trung Quốc tăng gần gấp đôi trong năm 2019

Số án tham nhũng tại Trung Quốc tăng gần gấp đôi trong năm 2019

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc cho biết trong năm 2019 có tới 18.585 đối tượng đã bị khởi tố vì...

38 liên quan

'Tự nguyện ra hàng' – xu thế mới xuất hiện trong công cuộc 'Đả Hổ' của Trung Quốc năm 2019

'Tự nguyện ra hàng' – xu thế mới xuất hiện trong công cuộc 'Đả Hổ' của Trung Quốc năm 2019

So với thành tích quật ngã 23 con 'Hổ' tham nhũng của năm 2018 thì công cuộc 'Đả Hổ' ở Trung Quốc năm 2019...

1 liên quan

Khởi tố quan lớn Trung Quốc: Lộ thói gian dâm

Khởi tố quan lớn Trung Quốc: Lộ thói gian dâm

Khi giữ chức ở địa khu Vĩnh Châu, Tần Quang Vinh đã gian dâm với nhiều phụ nữ.

Khởi tố nguyên Bí thư tỉnh ủy Vân Nam

Khởi tố nguyên Bí thư tỉnh ủy Vân Nam

Bốn tháng sau khi chủ động ra đầu thú, ông Tần Quang Vinh, nguyên Ủy viên trung ương Đảng Cộng sản Trung...

'Hổ lớn' TQ bị cắt lương hưu, truy tố vì tham nhũng, gian dâm

'Hổ lớn' TQ bị cắt lương hưu, truy tố vì tham nhũng, gian dâm

Bốn tháng sau khi chủ động đầu thú, cựu Bí thư tỉnh ủy Vân Nam Tần Quang Vinh đã bị khai trừ đảng, chuyển...

2 liên quan

Cựu Bí thư Vân Nam (Trung Quốc) nhận hối lộ, sống xa hoa, đồi bại...

Cựu Bí thư Vân Nam (Trung Quốc) nhận hối lộ, sống xa hoa, đồi bại...

Cựu Bí thư tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) bị khai trừ đảng tịch do hàng loạt sai phạm nghiêm trọng...

1 liên quan

Cựu Bí thư Vân Nam (Trung Quốc) nhận hối lộ, sống xa hoa, đồi bại...

Cựu Bí thư Vân Nam (Trung Quốc) nhận hối lộ, sống xa hoa, đồi bại...

Cựu Bí thư tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) bị khai trừ đảng tịch do hàng loạt sai phạm nghiêm trọng...

Giữa tin đồn bê bối tình ái, thêm một quan chức Trung Quốc ra đầu thú

Giữa tin đồn bê bối tình ái, thêm một quan chức Trung Quốc ra đầu thú

Chiều ngày 9/5/2019, trang web của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương - Ủy ban Giám sát quốc gia (UBKTKLTW)...