Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẵn sàng ứng phó với bão số 3 Trước diễn biến phức tạp của cơn báo số 3, Tổng công ty Điện lực miền Bắc do ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban chỉ huy chủ trì đã họp lần thứ nhất để sẵn sàng mọi phương án ứng ph

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẵn sàng ứng phó với bão số 3 Trước diễn biến phức tạp của cơn báo số 3, Tổng công ty Điện lực miền Bắc do ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc, Trưởng ban chỉ huy chủ trì đã họp lần thứ nhất để sẵn sàng mọi phương án ứng ph

Trước diễn biến phức tạp của cơn báo số 3, Tổng công ty Điện lực miền Bắc do ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng giám...

Hàng Việt Nam sắp có mặt tại siêu thị của UAE

Hàng Việt Nam sắp có mặt tại siêu thị của UAE

Việt Nam có thể cung cấp ổn định cho các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với giá cả cạnh tranh đối...

Việt Nam ưu tiên phát triển thiết bị điện, thu hút đầu tư phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo Đó là một trong những nội dung được Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết trong buổi khai mạc 'Triển lãm quốc tế lần thứ 11 về Công nghệ & T
Việt Nam ưu tiên phát triển thiết bị điện, thu hút đầu tư phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo Đó là một trong những nội dung được Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết trong buổi khai mạc 'Triển lãm quốc tế lần thứ 11 về Công nghệ & T - Ảnh 1 Việt Nam ưu tiên phát triển thiết bị điện, thu hút đầu tư phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo Đó là một trong những nội dung được Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết trong buổi khai mạc 'Triển lãm quốc tế lần thứ 11 về Công nghệ & T - Ảnh 2 Việt Nam ưu tiên phát triển thiết bị điện, thu hút đầu tư phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo Đó là một trong những nội dung được Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết trong buổi khai mạc 'Triển lãm quốc tế lần thứ 11 về Công nghệ & T - Ảnh 3

Việt Nam ưu tiên phát triển thiết bị điện, thu hút đầu tư phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo Đó là một trong những nội dung được Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết trong buổi khai mạc 'Triển lãm quốc tế lần thứ 11 về Công nghệ & T

Đó là một trong những nội dung được Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết trong buổi khai mạc 'Triển...