Hai trường đại học Việt Nam lần đầu vào bảng xếp hạng toàn cầu

Hai trường đại học Việt Nam lần đầu vào bảng xếp hạng toàn cầu

Hai trường ĐH của Việt Nam lần đầu tiên được xếp hạng ở bảng xếp hạng các cơ sở đào tạo ĐH tốt nhất toàn cầu...

14 liên quan

Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ 1.059 đại học tốt nhất toàn cầu

Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ 1.059 đại học tốt nhất toàn cầu

Xếp thứ hạng 1.059, Đại học (ĐH) Quốc gia Hà Nội thuộc top 1000+ cơ sở giáo dục đại học (ĐH) nghiên cứu hàng...

14 liên quan

Hai đại học quốc gia Việt Nam lọt bảng xếp hạng các trường tốt nhất toàn cầu

Hai đại học quốc gia Việt Nam lọt bảng xếp hạng các trường tốt nhất toàn cầu

Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. HCM vừa có tên trong danh sách top 1.500 trường đại học tốt...

4 liên quan

2 ĐHQG Việt Nam lọt bảng xếp hạng đại học thế giới về học thuật

2 ĐHQG Việt Nam lọt bảng xếp hạng đại học thế giới về học thuật

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có 2 cơ sở giáo dục lọt Bảng xếp hạng các cơ sở đào tạo đại học tốt nhất toàn...

14 liên quan

Đại học Quốc gia Hà Nội lọt vào danh sách các đại học tốt nhất toàn cầu về học thuật

Đại học Quốc gia Hà Nội lọt vào danh sách các đại học tốt nhất toàn cầu về học thuật

Theo kết quả Bảng xếp hạng các cơ sở đào tạo đại học tốt nhất toàn cầu (Best Global Universities) do Tạp chí...

14 liên quan

Đại học Việt Nam nằm trong top các đại học tốt nhất toàn cầu về học thuật

Đại học Việt Nam nằm trong top các đại học tốt nhất toàn cầu về học thuật

Lần đầu tiên, Đại học Quốc gia Hà Nội được lọt vào bảng xếp hạng các cơ sở đào tạo đại học tốt nhất toàn cầu...

14 liên quan