Cảng nước sâu Nam Đình Vũ 6.000 tỷ đồng đi vào hoạt động

Cảng nước sâu Nam Đình Vũ 6.000 tỷ đồng đi vào hoạt động

Đây là cảng thứ 7 trong hệ thống cảng của Gemadept và là cảng nước sâu lớn nhất khu vực Đình Vũ, có khả năng...

13 liên quan

Hải Phòng: Đưa cảng Nam Đình Vũ 6.000 tỷ đồng vào khai thác

Hải Phòng: Đưa cảng Nam Đình Vũ 6.000 tỷ đồng vào khai thác

Sáng 7/5, tại Khu kinh tế Nam Đình Vũ, Tập đoàn Gemadept và Tập đoàn Sao Đỏ, Chủ đầu tư Khu phi thuế quan...

13 liên quan

Hải Phòng đưa vào hoạt động cảng nước sâu Nam Đình Vũ

Hải Phòng đưa vào hoạt động cảng nước sâu Nam Đình Vũ

Đây là cảng thứ 7 trong hệ thống cảng của Gemadept và là cảng nước sâu lớn nhất khu vực Đình Vũ, có khả năng...

Hải Phòng đưa cảng nước sâu Nam Đình Vũ vào khai thác

Hải Phòng đưa cảng nước sâu Nam Đình Vũ vào khai thác

Sáng 7/5, tại Hải Phòng, Tập đoàn Gemadept và Tập đoàn Sao Đỏ (chủ đầu tư dự án) chính thức đưa giai đoạn...

Khánh thành cảng Nam Đình Vũ có tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng

Khánh thành cảng Nam Đình Vũ có tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng

Thêm một cảng mới được đầu tư lớn đã đi vào hoạt động, cùng với các cảng khác sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt...

Hải Phòng đưa cảng nước sâu Nam Đình Vũ vào hoạt động

Sáng 7-5, tại Hải Phòng, Tập đoàn Gemadept và Tập đoàn Sao Đỏ đã chính thức đưa cảng nước sâu Nam Đình Vũ...

Gemadept khai trương Cảng Nam Đình Vũ, Hải Phòng

Gemadept khai trương Cảng Nam Đình Vũ, Hải Phòng

Sáng 7/5, Tập đoàn Gemadept (GMD) và Tập đoàn Sao Đỏ - Chủ đầu tư Khu phi thuế quan và Khu công nghiệp Nam...