Thành lập trung tâm kết nối với 12.000 nhà khoa học toàn cầu

Thành lập trung tâm kết nối với 12.000 nhà khoa học toàn cầu

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Tập đoàn Xinova đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác thành lập, quản lý và vận...

38 liên quan

Bộ KH&CN thành lập Trung tâm đối mới sáng tạo

Bộ KH&CN thành lập Trung tâm đối mới sáng tạo

Nằm trong khuôn khổ Chuỗi hoạt động đổi mới sáng tạo năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Tập đoàn...

Thành lập trung tâm Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu tại Việt Nam

Thành lập trung tâm Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu tại Việt Nam

Nằm trong khuôn khổ Chuỗi hoạt động đổi mới sáng tạo năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Tập đoàn...

Xây dựng trung tâm kết nối với hơn 12.000 nhà khoa học toàn cầu

Xây dựng trung tâm kết nối với hơn 12.000 nhà khoa học toàn cầu

Trung tâm sẽ kết nối các nhu cầu đổi mới sáng tạo của các tập đoàn, công ty trong nước với mạng lưới hơn 12.000...

364 liên quan

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng dịch vụ

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thúc đẩy tăng năng suất, chất lượng dịch vụ

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh nhận định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo ngày trở nên...

Bộ KH&CN bắt tay tập đoàn Hàn Quốc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Nằm trong khuôn khổ Chuỗi hoạt động đổi mới sáng tạo năm 2018, Bộ KH&CN và Tập đoàn Xinova (Hàn Quốc) đã ký...

Xây dựng trung tâm kết nối với 12.000 nhà khoa học toàn cầu

Xây dựng trung tâm kết nối với 12.000 nhà khoa học toàn cầu

Trung tâm Đổi mới sáng tạo sẽ kết nối các nhu cầu đổi mới sáng tạo của các tập đoàn, công ty tại Việt Nam...

3 liên quan

Bộ Khoa học và Công nghệ bắt tay Tập đoàn Xinova thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ bắt tay Tập đoàn Xinova thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Trung tâm Đổi mới sáng tạo kết nối nhu cầu đổi mới sáng tạo của các tập đoàn, công ty trong nước với mạng...